Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin chuyên ngành
Phiếu thu thập thông tin y tế cơ sở (11/11/2020 07:54)

Phiếu thu thập thông tin y tế cơ sở

Mẫu thu thập thông tin về tình hình nhân lực và đào tạo CB tuyến xã (28/10/2020 06:27)

Mẫu thu thập thông tin về tình hình nhân lực và đào tạo CB tuyến xã

Dự thảo báo cáo công tác y tế 9 tháng năm 2020 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 (07/10/2020 07:08)

Dự thảo báo cáo công tác y tế 9 tháng năm 2020 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM VỀ YHCT (03/09/2020 10:40)

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM VỀ YHCT

Bổ sung thông tin phục vụ lập quy hoạch mạng lưới CSYT (31/08/2020 04:45)

Bổ sung thông tin phục vụ lập quy hoạch mạng lưới CSYT

Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. (07/08/2020 08:30)

Đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tài liệu tập huấn điều dưỡng mới 2020 (29/06/2020 02:15)

Tài liệu tập huấn điều dưỡng mới 2020

Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 2 công chưc Sở Y tế (22/08/2019 07:40)

Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 2 công chưc Sở Y tế

Góp ý dự thảo Tờ trình Quyết định và Nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp giữa năm 2019 (02/04/2019 03:40)

Góp ý dự thảo Tờ trình Quyết định và Nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp giữa năm 2019

© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn