Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin chuyên ngành
Góp ý dự thảo PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 (14/05/2021 08:01)

Góp ý dự thảo: PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Thông báo về việc xin báo giá hệ thống máy chủ phục vụ triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử (10/03/2021 07:44)

Thông báo về việc xin báo giá hệ thống máy chủ phục vụ triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện phòng chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (24/02/2021 03:42)

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện phòng chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Dự thảo Báo cáo công tác y tế năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 (26/01/2021 06:57)

Dự thảo Báo cáo công tác y tế năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Thông báo hướng dẫn ký hợp đồng thầu tập trung cấp địa phương tỉnh Bạc Liêu 2021-2022 (28/12/2020 01:17)

Thông báo hướng dẫn ký hợp đồng thầu tập trung cấp địa phương tỉnh Bạc Liêu 2021-2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thuốc generric thuộc dự án mua thuốc tập trung cấp địa phương 2021-2022 (22/12/2020 01:19)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thuốc generric thuộc dự án mua thuốc tập trung cấp địa phương 2021-2022

Thông báo xin báo giá thiết bị côn nghê phục vụ hoạt động y tế từ xa (11/12/2020 12:51)

Thông báo xin báo giá thiết bị côn nghê phục vụ hoạt động y tế từ xa 

Phiếu thu thập thông tin y tế cơ sở (11/11/2020 07:54)

Phiếu thu thập thông tin y tế cơ sở

Mẫu thu thập thông tin về tình hình nhân lực và đào tạo CB tuyến xã (28/10/2020 06:27)

Mẫu thu thập thông tin về tình hình nhân lực và đào tạo CB tuyến xã

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn