Sửa đổi, bổ sung một số Khoản của Hướng dẫn 323/HD-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng về quy trình thực hiện đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 khi có tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Giải thích, làm rõ thêm Hướng dẫn 323/HD-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng về quy trình thực hiện đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Dừng hoạt động xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ (kể cả san lấp mặt bằng các công trình này) trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ Hướng dẫn quy trình đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi có tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Nội dung họp trực tuyến với Bộ Xây dựng về phòng, chống dịch Covid-19 Sở Xây dựng triển khai các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về xây dựng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Ban hành quy định về phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020 - 2021
Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thanh tra xây dựng
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh (29/07/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/05/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI)về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, ngày 26/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác ...
Dừng hoạt động xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ (kể cả san lấp mặt bằng các công trình này) trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ (29/07/2021)
Icon Image
Ngày 26/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3030/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ không cho người dân ra đường khi không thật sự cần thiết nhằm đảm bảo tinh thần giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về phòng chống COVID-19. Trong ...
Hoàn thiện thể chế pháp luật về nghiệp vụ công tác thanh tra (20/07/2021)
Nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật về nghiệp vụ công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng dự thảo các Thông tư: Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư quy định thẩm quyền, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật ...
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủquy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (20/07/2021)
Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định ...
Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về xây dựng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (20/07/2021)
Icon Image
Thực hiện Công văn số 2887/UBND-KGVX ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kép của ngành xây dựng, vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa thúc ...
Tạm dừng kiểm tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã (13/07/2021)
Ngày 02/7/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 290/TB-SXD về việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã, bao gồm: Thị xã Giá Rai, huyện Phước Long và huyện Hồng Dân. Do tính chất cuộc kiểm tra là rất quan trọng, cần phải có sự tham dự đầy đủ thành ...
Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Giá Rai, huyện Phước Long và huyện Hồng Dân (06/07/2021)
Nhằm có cơ sở báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện của UBND các huyện, thị xã đối với Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2020, Sở Xây dựng ban hành Thông ...
Dừng thực hiện quy chế phối hợp quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố giữa Sở Xây dựng và UBND thành phố (06/07/2021)
Nhằm thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố có hiệu quả, nề nếp và kỷ cương, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, thông suốt trong kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, ngày 15/10/2019, Sở Xây dựng và UBND thành phố Bạc Liêu đã ký ban hành Quy chế số 354/QCPH-SXD-UBND ...
Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (06/07/2021)
Ngày 29/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2550/UBND-KT về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Theo nội dung Công văn ...
Ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 04/QC-BCA-BXD ngày 10/9/2020 giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và lĩnh vực xây dựng (16/06/2021)
Nhằm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 04/QC-BCA-BXD ngày 10/9/2020 giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng đã dự thảo Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn