Lấy ý kiến về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết lô đất số 04 và 05 khu hành chính tỉnh Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất xây dựng Nhà máy nước số 1 thuộc khu hành chính tỉnh Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030 Thông báo số điện thoại đường dây nóng kiểm tra, xử lý, tiếp nhận thông tin công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch Phổ biến và hướng dẫn chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu tường xây bằng block bê tông khí chưng áp Nghị định số 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều Sửa đổi, bổ sung một số Khoản của Hướng dẫn 323/HD-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng về quy trình thực hiện đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 khi có tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Giải thích, làm rõ thêm Hướng dẫn 323/HD-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng về quy trình thực hiện đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Dừng hoạt động xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ (kể cả san lấp mặt bằng các công trình này) trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ
Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thanh tra xây dựng
Kiểm tra định kỳ công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Hòa Bình (tháng 10 năm 2021) (13/10/2021)
Căn cứ Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Thực hiện Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 11/10/2021, Thanh tra ...
Sở Xây dựng phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (13/10/2021)
Qua kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2020 của các địa phương, Sở Xây dựng nhận thấy đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản ...
Tiếp tục tăng cường, siết chặt công tác quản lý trật tự xây dựng (01/10/2021)
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng với nổ lực siết chặt quản lý của các địa phương và ý thức chấp hành của nhân dân, đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát tốt. Ngày 25/9/2021, Chủ ...
Triển khai một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri (27/09/2021)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3630/UBND-TH ngày 27/8/2021 về việc phân công xử lý các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh Khóa IX, giai đoạn 2017 - ...
Tiếp tục triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn (27/09/2021)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2550/UBND-KT ngày 29/6/2021 về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Đến ...
Sở Xây dựng tổ chức triển khai kế hoạchsố 105/KH-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh (10/08/2021)
Ngày 26/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/05/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI)về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối ...
Đề xuất hoãn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về kết quả thực hiện Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội (10/08/2021)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2550/UBND-KT ngày 29/6/2021 về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Trong ...
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh (29/07/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/05/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI)về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, ngày 26/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác ...
Dừng hoạt động xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ (kể cả san lấp mặt bằng các công trình này) trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ (29/07/2021)
Icon Image
Ngày 26/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3030/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ không cho người dân ra đường khi không thật sự cần thiết nhằm đảm bảo tinh thần giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về phòng chống COVID-19. Trong ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn