Sửa đổi, bổ sung một số Khoản của Hướng dẫn 323/HD-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng về quy trình thực hiện đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 khi có tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Giải thích, làm rõ thêm Hướng dẫn 323/HD-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng về quy trình thực hiện đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Dừng hoạt động xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ (kể cả san lấp mặt bằng các công trình này) trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ Hướng dẫn quy trình đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi có tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Nội dung họp trực tuyến với Bộ Xây dựng về phòng, chống dịch Covid-19 Sở Xây dựng triển khai các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về xây dựng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Ban hành quy định về phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020 - 2021
Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Hoạt động xây dựng
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng (13/07/2021)
Ngày 08/6/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 700/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Theo đó, Quyết định công bố gồm 46 ...
Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 29/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh kế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (13/07/2021)
Ngày 29/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh kế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Quy ...
Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khoan 02 giếng nước D200/100, đài chứa nước, đường ống phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và tạo nguồn nước cho các loài động vật sinh sống tại rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu (22/06/2021)
Ngày 10/6/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 45/QĐ-SKHĐT v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khoan 02 giếng nước D200/100, đài chứa nước, đường ống phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và tạo nguồn nước cho các loài động vật sinh sống tại rừng đặc dụng Vườn chim ...
Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng Trụ sở làm việc Ban Quản lý rừng đặc dụng - Phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu (22/06/2021)
Ngày 10/6/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 44/QĐ-SKHĐT v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng Trụ sở làm việc Ban Quản lý rừng đặc dụng - Phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu. Tên báo cáo KTKT: Xây dựng công trình Trụ sở làm việc Ban Quản lý rừng đặc dụng - Phòng hộ ven ...
Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Xây dựng (20/04/2021)
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở xây dựng công trình Trụ sở làm vệc Sở Xây dựng Bạc Liêu. - Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Xây dựng. - Loại, cấp công trình: công trình dân dụng, cấp III (dự án nhóm C). - Chủ đầu tư: Sở Xây dựng. - ...
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn