Sửa đổi, bổ sung một số Khoản của Hướng dẫn 323/HD-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng về quy trình thực hiện đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 khi có tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Giải thích, làm rõ thêm Hướng dẫn 323/HD-SXD ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng về quy trình thực hiện đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Dừng hoạt động xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ (kể cả san lấp mặt bằng các công trình này) trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ Tướng Chính phủ Hướng dẫn quy trình đầu tư công xây dựng Bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi có tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Nội dung họp trực tuyến với Bộ Xây dựng về phòng, chống dịch Covid-19 Sở Xây dựng triển khai các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về xây dựng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Ban hành quy định về phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020 - 2021
Liên kết web
Công báo Bạc Liêu Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời Hướng dẫn thủ tục hành chính Góp ý website Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ (24/05/2020)
ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TỈNH BẠC LIÊU                                           ...
Quyết định thành lập (24/05/2020)
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 17/2009/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 15 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công ...
Giới thiệu chung (24/05/2020)

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khoá IX, tỉnh Minh Hải được chia tách thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, cũng từ đó Sở xây dựng tỉnh Bạc Liêu được thành lập và bước vào hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 1997. Lúc mới thành lập, cơ sở vật chất kỹ thuật của Sở Xây dựng Bạc Liêu còn rất hạn chế, số lượng CB- CC phần lớn được điều động từ tỉnh Minh Hải (cũ). Ngay từ khi ra đời, Sở Xây dựng Bạc Liêu đã vượt qua khó khăn, ổn định tổ chức, bám sát chủ trương, nhiệm vụ ngành, từng bước đi lên và phát triển cho đến ngày hôm nay.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823824 - Email: sxd@baclieu.gov.vn