Thăm dò
Thống kê truy cập
Công tác dược
Thông báo cơ sở thực hành tốt bảo quản thuốc Phòng khám Nhân Hòa (09/03/2021 02:28)

Thông báo cơ sở thực hành tốt bảo quản thuốc Phòng khám Nhân Hòa

Thông báo cơ sở thực hành tốt bảo quản thuốc Bệnh viện Thanh Vũ Medic (08/03/2021 06:57)

Thông báo cơ sở thực hành tốt bảo quản thuốc Bệnh viện Thanh Vũ Medic

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email:
syt@baclieu.gov.vn