Thống kê tin bài
Có 0 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/10/2022 ĐẾN NGÀY 31/10/2022
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
Có 0 kết quả
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email:
syt@baclieu.gov.vn