Thăm dò
Thống kê truy cập
Tài liệu Đảng
Hướng dẫn v/v Triển khai thực hiện chỉ thị 02-CT/TW, ngày 18/01/2018 (20/11/2019 03:40)

Hướng dẫn v/v Triển khai thực hiện chỉ thị 02-CT/TW, ngày 18/01/2018

Hướng dẫn về đối tượng , tiêu chuẩn, quy trình, điều kiện và thủ tục đề nghị tuyên dương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (02-HD/TU) (19/04/2019 02:10)

Hướng dẫn về đối tượng , tiêu chuẩn, quy trình, điều kiện và thủ tục đề nghị tuyên dương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (02-HD/TU)

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (08/QĐi/TW) (19/04/2019 02:05)

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (08/QĐi/TW

Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (12-HD/BTCTW) (19/04/2019 02:04)

Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Hướng dẫn quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (05-HD/DUK) (19/02/2019 08:10)

Hướng dẫn quy trình, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ (05-HD/DUK)

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email:
syt@baclieu.gov.vn