Thăm dò
Thống kê truy cập
Nghiên cứu khoa học
Kế hoạch chi hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành y tế 2018 (29/06/2018 08:25)

Kế hoạch chi hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ngành y tế 2018

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học (29/06/2018 08:15)

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học

Thủ tục đăng ký lưu giữ nhiệm vụ khoa học công nghệ (29/06/2018 08:15)

Thủ tục đăng ký lưu giữ nhiệm vụ khoa học công nghệ

Hướng dẫn quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (20/03/2018 04:15)

Hướng dẫn quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017 (đợt 2) (11/10/2017 04:10)

Thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2017 (đợt 2)

Thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2017 (12/05/2017 03:25)

Thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2017

Danh sách đề tài NCKH 2005-2016 cấp ngành của Sở Y tế Bạc Liêu (11/04/2017 10:15)

Danh sách đề tài NCKH 2005-2016 cấp ngành của Sở Y tế Bạc Liêu

Thông báo đề xuất đề tài nguyên cứu khoa học năm 2017 (27/03/2017 03:55)

Thông báo đề xuất đề tài nguyên cứu khoa học năm 2017,

Đăng kí, lưu trữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (27/03/2017 09:00)

Đăng kí, lưu trữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Đăng ký xét duyệt đề cương và nghiệm thu đề tài NCKH năm 2016 (24/02/2016 08:35)

Ngày 21/01/2016 Sở Y tế có Công văn số 76/SYT-NVY về việc Đăng ký xét duyệt đề cương và nghiệm thu đề tài NCKH năm 2016, xem nội dung Công văn tại...

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email:
syt@baclieu.gov.vn