Thăm dò
Thống kê truy cập
Nghiên cứu khoa học
Mẫu và hướng dẫn nghiên cứu khoa học năm 2020 (24/04/2020 03:20)

Mẫu và hướng dẫn nghiên cứu khoa học năm 2020

Mẫu phiếu nghiệm thu đề tài (mẫu 36) (01/10/2019 01:55)

Mẫu phiếu nghiệm thu đề tài (mẫu 36)

Mẫu đánh giá, thuyết minh đề tài (mẫu 16) (07/08/2019 09:25)

Mẫu đánh giá, thuyết minh đề tài (mẫu 16)

Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài năm 2019 (15/05/2019 09:35)

Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài năm 2019

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2019 (15/05/2019 09:30)

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2019

Thông báo thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019 (15/05/2019 09:29)

Thông báo thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019

Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học năm 2018 (01/11/2018 01:10)

Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học năm 2018

Tuyên truyền, phổ biến phong trào thi sáng tạo kỹ thuật 2018-2019 (04/10/2018 01:15)

Tuyên truyền, phổ biến phong trào thi sáng tạo kỹ thuật 2018-2019

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài (09/08/2018 01:05)

Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài

Quyết định phê duyệt danh mục cấp cơ sở năm 2018 (29/06/2018 08:40)

Quyết định phê duyệt danh mục cấp cơ sở năm 2018

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email:
syt@baclieu.gov.vn