Thăm dò
Thống kê truy cập
Lĩnh vực Khám bệnh
Danh sách nghề khám chữa bệnh của TTYT Hồng Dân và Trạm Y tế của huyện Hồng Dân 20/09/2020 (20/11/2020 06:27)

Danh sách nghề khám chữa bệnh của TTYT Hồng Dân và Trạm Y tế của huyện Hồng Dân 20/09/2020

Danh sách đủ điều kiệm khám sức khỏe của các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh Bạc Liêu (05/11/2020 03:41)

Danh sách đủ điều kiệm khám sức khỏe của các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh Bạc Liêu

Danh sách nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 26/10/2020 (05/11/2020 12:49)

Danh sách nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Thanh Vũ Medic  Bạc Liêu 26/10/2020

Danh sách nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Thanh Vũ Medic 26/10/2020 (05/11/2020 12:48)

Danh sách nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Thanh Vũ Medic 26/10/2020

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 08/2019 (12/08/2019 06:47)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 08/2019

Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Phường 7 11/07/2019 (11/07/2019 01:50)

Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Phường 7 11/07/2019

Danh sách nhân lực bệnh xá Công an 2019 (10/07/2019 02:29)

Danh sách nhân lực bệnh xá Công an 2019

Quyết định cấp mới và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 02/07/2019 (02/07/2019 08:09)

Quyết định cấp mới và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 02/07/2019

Danh sách hành nghề khám chữa bệnh phòng khám Nhân Hòa 26/6/2019 (27/06/2019 09:38)

Danh sách hành nghề khám chữa bệnh phòng khám Nhân Hòa 26/6/2019

© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn