Thăm dò
Thống kê truy cập
Lĩnh vực Dược
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược (29/06/2020 08:50)

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH chứng chỉ hành nghề Dược 20/3/2020 (20/03/2020 02:17)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH chứng chỉ hành nghề Dược 20/3/2020

Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 18/3/2020 (18/03/2020 02:16)

Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 18/3/2020

Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 18/03/2020 (18/03/2020 02:16)

Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 18/03/2020

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH chứng chỉ hành nghề Dược 10/3/2020 (10/03/2020 07:31)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH chứng chỉ hành nghề Dược 10/3/2020

Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 28/02/2020 (28/02/2020 08:49)

Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 28/02/2020

Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 28/02/2020 (28/02/2020 08:46)

Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 28/02/2020

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH chứng chỉ hành nghề Dược 01/2020 (15/01/2020 09:40)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH chứng chỉ hành nghề Dược 01/2020

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email:
syt@baclieu.gov.vn