Thăm dò
Thống kê truy cập
Lịch tiếp công dân
Lịch tiếp công dân tuần 09 2021 (04/03/2021 07:44)

Lịch tiếp công dân tuần 09 2021

Lịch tiếp công dân tuần 27/2020 (26/06/2020 12:32)

Lịch tiếp công dân tuần 27/2020

Lịch tiếp công dân tuần 26/2020 (19/06/2020 12:30)

Lịch tiếp công dân tuần 26/2020

Lịch tiếp công dân tuần 25/2020 (12/06/2020 12:28)

Lịch tiếp công dân tuần 25/2020

Lịch tiếp công dân tuần 22/2020 (22/05/2020 12:24)

Lịch tiếp công dân tuần 22/2020

Lịch tiếp công dân tuần 20/2020 (08/05/2020 12:22)

Lịch tiếp công dân tuần 20/2020

Lịch tiếp công dân tuần 19/2020 (04/05/2020 02:11)

Lịch tiếp công dân tuần 19/2020

Lịch tiếp công dân tuần 18/2020 (27/04/2020 02:11)

Lịch tiếp công dân tuần 18/2020

Lịch tiếp công dân tuần 17/2020 (20/04/2020 02:10)

Lịch tiếp công dân tuần 17/2020

Lịch tiếp công dân tuần 15/2020 (03/04/2020 06:40)

Lịch tiếp công dân tuần 15/2020

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email:
syt@baclieu.gov.vn