Thăm dò
Thống kê truy cập
Hành nghề khám chữa bệnh
Danh sách nghề khám chữa bệnh của TTYT Hồng Dân và Trạm Y tế của huyện Hồng Dân 20/09/2020 (20/11/2020 06:27)

Danh sách nghề khám chữa bệnh của TTYT Hồng Dân và Trạm Y tế của huyện Hồng Dân 20/09/2020

Danh sách nghề khám chữa bệnh của TTYT Hồng Dân và Trạm Y tế của huyện Hồng Dân 20/09/2020 (20/11/2020 06:20)

Danh sách nghề khám chữa bệnh của TTYT Hồng Dân và Trạm Y tế của huyện Hồng Dân 15/11/2020

Danh sách đủ điều kiệm khám sức khỏe của các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh Bạc Liêu (05/11/2020 03:41)

Danh sách đủ điều kiệm khám sức khỏe của các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh Bạc Liêu

Danh sách nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 26/10/2020 (05/11/2020 12:49)

Danh sách nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Thanh Vũ Medic  Bạc Liêu 26/10/2020

Danh sách nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Thanh Vũ Medic 26/10/2020 (05/11/2020 12:48)

Danh sách nghề khám chữa bệnh của Bệnh viện Thanh Vũ Medic 26/10/2020

Danh sách nghề khám chữa bệnh của TTYT huyện Đông Hải 25/09/2020 (28/09/2020 08:18)

Danh sách nghề khám chữa bệnh của TTYT huyện Đông Hải 25/09/2020

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Cẩm Tú (31/08/2020 04:35)

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Cẩm Tú

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Diễm Kiếu (31/08/2020 04:34)

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Diễm Kiếu

© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn