Thăm dò
Thống kê truy cập
Hành nghề khám chữa bệnh và dược
Công bố đủ điều kiện khám, sức khỏe cho người lái xe TTYT Phước Long (18/02/2021) (26/02/2021 02:14)

Công bố đủ điều kiện khám, sức khỏe cho người lái xe TTYT Phước Long (18/02/2021)

Danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh (26/02/2021) (26/02/2021 02:09)

Danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh (26/02/2021)

Danh sách hành nghề tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bạc Liêu ( ngày 24/02/2021) (24/02/2021 08:11)

Danh sách hành nghề tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bạc Liêu ( ngày 24/02/2021)

Danh sách hành nghề tại TTYT Vĩnh Lợi ( ngày 18/02/2021) (24/02/2021 03:04)

Danh sách hành nghề tại TTYT  Vĩnh Lợi ( ngày 18/02/2021)

Danh sách hành nghề tại TTYT TP Bạc Liêu ( ngày 18/02/2021) (24/02/2021 02:51)

Danh sách hành nghề tại TTYT  TP Bạc Liêu ( ngày 18/02/2021)

Danh sách hành nghề tại TTYT TP Bạc Liêu ( ngày 24/11/2020) (24/02/2021 02:49)

Danh sách hành nghề tại TTYT  TP Bạc Liêu ( ngày 24/11/2020)

Danh sách hành nghề tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu ( ngày 24/12/2020) (29/12/2020 03:50)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic ( ngày 31/12/2020)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic ( ngày 31/12/2020) (29/12/2020 03:48)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic ( ngày 31/12/2020)

© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn