Thăm dò
Thống kê truy cập
Hành nghề khám chữa bệnh và dược
Danh sách hành nghề tại TTYT Hồng Dân ( ngày 14/04/2021) (23/04/2021 09:18)

Danh sách hành nghề tại TTYT Hồng Dân ( ngày 14/04/2021)

Danh sách hành nghề tại TTYT TP Bạc Liêu ( ngày 19/04/2021) (23/04/2021 09:17)

Danh sách hành nghề tại TTYT TP Bạc Liêu ( ngày 19/04/2021)

Hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe TTYT Hòa Bình (08/4/2021) (09/04/2021 09:22)

Hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe TTYT Hòa Bình (08/4/2021)

Danh sách hành nghề tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu ( ngày 31/03/2021) (05/04/2021 02:19)

Danh sách hành nghề tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu ( ngày 31/03/2021)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic ( ngày 03/03/2021) (26/03/2021 01:06)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic  ( ngày 03/03/2021)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu Qui I ( ngày 19/03/2021) (26/03/2021 01:05)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu Qui I ( ngày 19/03/2021)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu( ngày 19/03/2021) (26/03/2021 01:01)

Danh sách hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu( ngày 19/03/2021)

Công bố đủ điều kiện khám sản xuất khẩu trang y tế Công ty Hoàng Nguyễn (17/03/2021 07:48)

Công bố đủ điều kiện khám sản xuất khẩu trang y tế Công ty Hoàng Nguyễn

Danh sách hành nghề tại TTYT Hồng Dân và Các Trạm Y tế huyện Hồng Dân ( ngày 24/01/2021) (17/03/2021 07:46)

Danh sách hành nghề tại TTYT  Hồng Dân và Các Trạm Y tế huyện Hồng Dân ( ngày 24/01/2021)

Thông báo cơ sở thực hành tốt bảo quản thuốc Phòng khám Nhân Hòa (09/03/2021 02:28)

Thông báo cơ sở thực hành tốt bảo quản thuốc Phòng khám Nhân Hòa

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn