Thăm dò
Thống kê truy cập
Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại
20/05/2020 06:25
Màu chữ Cỡ chữ
Danh bạ điện thoại
Đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email
Ban Dân tộc - Tôn giáo Số 102, Đường Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 826.961 bdt@baclieu.gov.vn
Ban Dân vận Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu   bdv@baclieu.gov.vn
Ban Phòng chống tham nhũng Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 958.880 phongchongthamnhung@baclieu.gov.vn
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Số 48, đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 957697 banquanlykcn@baclieu.gov.vn
Ban Thi đua Khen thưởng Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu   btdkt@baclieu.gov.vn
Báo Bạc Liêu Số 16, Đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 824.838 tsbaobaclieu@baobaclieu.vn
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Số 6 Nguyễn Huệ, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 822.285 bvdkbl@baclieu.gov.vn
Công an tỉnh Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.785 cat@baclieu.gov.vn
Cục thống kê tỉnh Bạc Liêu 35B Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 822.343 ctk@baclieu.gov.vn
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 410, Đường 23 tháng 8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 825.397 info@thbl.vn
HĐND và UBND Huyện Đông Hải Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu. 0291.3 844.556 ubndhdonghai@baclieu.gov.vn
HĐND và UBND Huyện Giá Rai Thị trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 851.962 ubndhgr@baclieu.gov.vn
HĐND và UBND Huyện Hòa Bình Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hòa Bình, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 880.364 ubndhhb@baclieu.gov.vn
HĐND và UBND Huyện Hồng Dân Thị trấn Ngan Dừa,, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu. 0291.3 876.635 ubndhhd@baclieu.gov.vn
HĐND và UBND Huyện Phước Long Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 864.291 ubndhpl@baclieu.gov.vn
HĐND và UBND Huyện Vĩnh Lợi Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 735.111 ubndhvl@baclieu.gov.vn
HĐND và UBND Thành phố Bạc Liêu Số 12, Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 822.459 vphdndubndtp@baclieu.gov.vn
Hội Cựu chiến binh Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 824.861  
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.895 hoilienhiepphunu@baclieu.gov.vn
Hội Nông dân Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.880  
Hội Nhà báo tỉnh 25, Lê Văn Duyệt, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 828.381  
Kho bạc Nhà nước Đường Trần Huỳnh, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.985 khobacbl@baclieu.gov.vn
Liên đoàn Lao động tỉnh Đường Trần Huỳnh, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.943  
Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Đường 30/4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 824.570 vannghebaclieu@gmail.com
Ngân hàng Nhà nước Đường Trần Huỳnh, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.740  
Sở Công thương Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.848 sct@baclieu.gov.vn
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 828.302 sgddt@baclieu.gov.vn
Sở Giao thông Vận tải Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.867 sgtvt@baclieu.gov.vn
Sở Kế hoạch và Đầu tư Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.874 skhdt@baclieu.gov.vn
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.928 sldtbxh@baclieu.gov.vn
Sở Nội vụ Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.861 snv@baclieu.gov.vn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.826 snnptnt@baclieu.gov.vn
Sở Tài chính Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.881 stc@baclieu.gov.vn
Sở Tài nguyên và Môi trường Số 78 Lê Duẩn, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.860 stnmt@baclieu.gov.vn
Sở Tư pháp Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.858 stp@baclieu.gov.vn
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Số 16 Võ Thị Sáu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.886 svhttdl@baclieu.gov.vn
Sở Xây dựng Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.824 sxd@baclieu.gov.vn
Sở Y tế Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 824.206 syt@baclieu.gov.vn
Tỉnh đoàn Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 824.003 tinhdoan@baclieu.gov.vn
Thanh tra tỉnh Số 256, Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.891 ttt@baclieu.gov.vn
Trường Chính trị Số 7, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.965 tct@baclieu.gov.vn
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.866 ubmttq@baclieu.gov.vn
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 956.528 vpdbnd@baclieu.gov.vn
Văn phòng Tỉnh ủy Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 823.720 hanhchinhvptubl@baclieu.gov.vn
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.2 240.345 vpubndt@baclieu.gov.vn
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu Đường Lê Duẫn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0291.3 957.988 vkst@baclieu.gov.vn
 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email:
syt@baclieu.gov.vn