Thăm dò
Thống kê truy cập
CODIV19
Ngày đầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 diễn ra an toàn, chưa ghi nhận phản ứng sau tiêm. (09/03/2021 03:29)
Icon Image

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, hoạt động tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trong ngày đầu tiên đều diễn ra an toàn. 100% số người được tiêm chưa ghi nhận phản ứng sau tiêm.

Thông tin về Vắc xin ASTRAZENECA (vắc xin phòng COVID-19) và những phản ứng sau tiêm. (09/03/2021 03:17)
Icon Image

Thông tin về Vắc xin ASTRAZENECA (vắc xin phòng COVID-19)  và những phản ứng sau tiêm.

Infographic do Bộ Y tế và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp xây dựng về một số nội dung chính tại Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. (09/03/2021 02:48)
Icon Image

Infographic do Bộ Y tế và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp xây dựng về một số nội dung chính tại Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch covid-19 tại cộng đồng của Bộ Y tế (03/03/2021 01:17)

Sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch covid-19 tại cộng đồng của Bộ Y tế

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn