Thăm dò
Thống kê truy cập
An toàn vệ sinh thực phẩm
danh sách cơ sở tự công bố (24/11/2022 02:14)

danh sách cơ sở tự công bố

danh sách cơ sở tự công bố (29/09/2022 08:56)

danh sách cơ sở tự công bố

danh sách cơ sở tự công bố (18/08/2022 02:32)

danh sách cơ sở tự công bố

ds cơ sở tự công bố (18/07/2022 03:27)

ds cơ sở tự công bố

danh sách cơ sở tự công bố (20/05/2022 12:54)

danh sách cơ sở tự công bố

danh sách cơ sở tự công bố (19/04/2022 03:00)

danh sách cơ sở tự công bố

danh sách cơ sở tự công bố (14/02/2022 02:22)

danh sách cơ sở tự công bố

danh sách cơ sở tự công bố (18/01/2022 07:51)

danh sách cơ sở tự công bố

danh sách cơ sở tự công bố (18/01/2022 07:46)

danh sách cơ sở tự công bố

Danh sách cơ sở tự công bố (04/11/2021 07:57)

Danh sách cơ sở tự công bố

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Văn Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email:
syt@baclieu.gov.vn