Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thuốc generric thuộc dự án mua thuốc tập trung cấp địa phương 2021-2022

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn