Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về An toàn vệ sinh lao động và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp.

Tuyên truyền sức khỏe
Thứ ba, 01/06/2021, 16:23
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về An toàn vệ sinh lao động và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp.

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021, nhằm tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ. Thực hiện kế hoạch số 45/KH-BCĐTƯ ngày 07/01/2021 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 19/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu lập kế hoạch cụ thể tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động nhằm thông tin tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành, các cơ sở lao động và người lao động; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, triển khai luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ sở lao động và người lao động; đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh; thúc đẩy các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp triển khai trương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng văn hóa an toàn lao động, an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sự ổn định và bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện lao động, vệ sinh công nghiệp. Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thực hiện Chuyên mục sức khỏe: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về An toàn vệ sinh lao động và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp” phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu. Mỗi cán bộ, công nhân, người lao động phát huy tinh thần thi đua sáng tạo để thực hiện có hiệu quả cao: Tổ chức phát động và thực hiện tốt các nội dung thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021. Vận động CNVCLĐ tham gia phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, biểu dương, khen thưởng CNVCLĐ có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Triển khai chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”, nắm bắt kịp thời tư tưởng đoàn viên, người lao động về những tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề bức xúc nảy sinh để giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Triển khai thực hiện chương trình “Kết nối yêu thương - Cùng người lao động vượt khó”, chương trình “Cảm ơn người lao động”. Tổ chức thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động. Phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác an toàn, đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động./.

Bác sĩ PHƯỚC NHƯỜNG

Số lượt xem: 28

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn