Thăm dò
Thống kê truy cập

null Infographic: CÁCH LY ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM TỪ NGÀY 01/01/2022 (Công văn 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế).

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn