Thăm dò
Thống kê truy cập

null Góp ý dự thảo Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016

 
© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn