SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
6
2
5
5
0
Tuyên truyền, phổ biến Thứ Tư, 16/01/2019, 09:21
Luật phòng chống tham nhũng  (05/06)
Luật phòng chống tham nhũng
Văn bản luật xử lý vi phạm hành chính  (11/04)
Văn bản luật xử lý vi phạm hành chính
Tham gia mạng lưới phổ biến, hỗ trợ pháp lý về pháp luật bảo vệ môi trường thông qua thư điện tử  (09/09)
Ngày 08/9/2015, Sở Y tế có Công văn số 628/SYT-VP về việc thông báo đăng ký tham gia mạng lưới phổ biến, hỗ trợ pháp lý về pháp luật bảo vệ môi trường thông qua thư điện tử trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, xem chi tiết tại đây.
Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP  (12/08)
Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP
Xem theo ngày Xem theo ngày