SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
6
2
6
1
1
TCVN ISO 9001:2008 Thứ Tư, 16/01/2019, 09:28
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin  (14/05)
Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015
Truyền thông và cải cách thủ tục hành chính  (14/05)
Công tác truyền thông và cải cách thủ tục hành chính năm 2015
Kế hoạch cải cách hành chính  (14/05)
Công tác cải cách hành chính năm 2015
Quyết định phê duyệt tài liệu nội bộ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008  (08/05)
Phê duyệt tài liệu nội bộ và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Y tế
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng  (31/10)
Ngày 27 tháng 10 năm 2014 Sở Y tế ban hành Quyết định số 485/QĐ-SYT V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở Y tế, xem chi tiết
Xem theo ngày Xem theo ngày