SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
6
2
5
8
9
Phát ngôn & Cung cấp thông tin cho báo chí Thứ Tư, 16/01/2019, 09:25
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế  (12/10)
Ngày 10 tháng 7 năm 2014 Giám đốc Sở Y tế đã ký Quyết định số 267/QĐ-SYT về việc ban hành “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế” gồm 3 chương và 12 điều khoản, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, cụ thể như sau: Quy chế quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế được thực hiện theo các ...
Xem theo ngày Xem theo ngày