SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
6
2
6
1
7
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch Thứ Tư, 16/01/2019, 09:29
Triển khai Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển năm 2016  (29/02)
Để triển khai thống nhất các nhiệm vụ, hoạt động thực hiện Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển năm 2016.Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 52.
Triển khai thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020.  (31/08)
Thực hiện tiêu chí chuẩn về y tế cho vùng biển; Đào tạo, bổ túc bác sĩ về y học biển,...
Xem theo ngày Xem theo ngày