SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
6
2
6
3
6
Bầu cử Đại biểu Quốc hội-HĐND Thứ Tư, 16/01/2019, 09:31
Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân  (29/03)
Để triển khai thực hiện công văn số 696/UBND-NCPC về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sở Y tế yêu cầuThủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ...
Xem theo ngày Xem theo ngày