SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
1
0
7
3
1
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 14/05/2012, 13:35

Các giải pháp phòng chống sốt rét

Để thực hiện được mục tiêu phòng chống bệnh sốt rét, có 4 nhóm giải pháp chủ yếu gồm: 1. Các giải pháp về chính sách và xã hội; 2. Chuyên môn kỹ thuật; 3. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả của nghiên cứu khoa học vào họat động phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét; 4. Các giải pháp về nguồn lực và hợp tác quốc tế.

 1. Các giải pháp về chính sách và xã hội:

Trong đó, cung cấp miễn phí màn, màn võng tẩm hóa chất diệt muỗi mà các hóa chất này tồn lưu thời gian dài cho dân sống trong vùng có bệnh sốt rét lưu hành nặng và vừa, bao gồm cả dân di cư tự do, dân qua lại biên giới, hộ gia đình nghèo ở các vùng có bệnh sốt rét lưu hành nhẹ.

 Vận động dân tự mua màn (mùng), hổ trợ tiền mua màn, phát màn miễn phí cho dân và xây dựng thói quen ngủ màn thường xuyên.

Phát triển và củng cố hệ thống theo dõi giám sát, đánh giá chương trình phòng chống bệnh sốt rét từ trung ương đến cơ sở; xây dựng quy trình và hướng dẫn theo dõi giám sát, đánh giá chương trình phòng chống bệnh sốt rét cho từng tuyến.

 Thực hiện đánh giá hiệu quả của chương trình phân vùng dịch tễ can thiệp phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét theo định kỳ hàng năm và 5 năm.

2. Chuyên môn kỹ thuật: Các chương trình hành động của Chiến lược phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét là:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình quốc gia về phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét đã được phê duyệt.

- Chương trình hành động tăng cường phát hiện, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

- Chương trình hành động phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét, bảo vệ cá nhân.

- Chương trình hành động truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét.

- Chương trình hành động phân vùng dịch tễ sốt rét can thiệp và đánh giá hiệu quả của Chương trình phòng chống và loại trừ sốt rét.

- Chương trình hành động ngăn chặn và chống lây lan ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc artemisinin và dẫn xuất.

3. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả của nghiên cứu khoa học vào họat động phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét:

- Vắc xin phòng chống sốt rét: sẽ có vắc xin phòng ngừa sốt rét trong 2 năm tới

- Các công trình nghiên cứu về cộng đồng, dịch tễ, phòng ngừa và điều trị sốt rét. Nghiên cứu tổng hợp các thuốc generic tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về hoạt chất chống sốt rét. Trong số các hoạt chất chống sốt rét, hiện nay các nhà khoa học Viện Hóa sinh biển đã nghiên cứu thành công quy trình tổng hợp piperaquine phosphate (PQP)  amodiaquine hydrochloride.

4. Các giải pháp về nguồn lực và hợp tác quốc tế:

- Phát huy mọi nguồn lực từ cộng đồng

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tài trợ: dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét

 

                                                                                    BS. PHƯỚC NHƯỜNG_T4G BẠC LIÊU


Số lượt người xem: 3725 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày