SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
5
0
0
3
Nghiên cứu khoa học Thứ Sáu, 18/09/2020, 13:06
Mẫu và hướng dẫn nghiên cứu khoa học năm 2020  (24/04)
Mẫu và hướng dẫn nghiên cứu khoa học năm 2020
Mẫu phiếu nghiệm thu đề tài (mẫu 36)  (01/10)
Mẫu phiếu nghiệm thu đề tài (mẫu 36)
Mẫu đánh giá, thuyết minh đề tài (mẫu 16)  (07/08)
Mẫu đánh giá, thuyết minh đề tài (mẫu 16)
Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài năm 2019  (15/05)
Hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài năm 2019
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2019  (15/05)
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2019
Thông báo thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019  (15/05)
Thông báo thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2019
Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học năm 2018  (01/11)
Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học năm 2018
Tuyên truyền, phổ biến phong trào thi sáng tạo kỹ thuật 2018-2019  (04/10)
Tuyên truyền, phổ biến phong trào thi sáng tạo kỹ thuật 2018-2019
Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài  (09/08)
Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài
Quyết định phê duyệt danh mục cấp cơ sở năm 2018  (29/06)
Quyết định phê duyệt danh mục cấp cơ sở năm 2018

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày