SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
5
0
0
0
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 10/04/2020, 14:15

Trung tâm Y tế Giá Rai: Thực hiện tốt tổ chức phân luồng, cách ly người nghi nhiễm Covid-19 tại cơ sở y tế.

Ngày 19/3/2020, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra, đã ban hành Công văn số1385/BCĐQG ngày 19/3/2020, về việc rút kinh nghiệm tổ chức phân luồng, cách ly người

nghi viêm ðường hô hấp cấp tại cõ sở y tế (CSYT) và gửi hình ảnh

Theo

ời có triệu chứng viêm ðường hô hấp cấp, người có yếu tố dịch tễ bắt ðầu ðược thực hiện ngay từ cổng (theo phụ lục Ban hành kèm theo Công vãn số 1385/BCÐQG ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ ðạo Quốc gia) gồm có 5 bước

ớc 1: Tại khu vực cổng:õ: "Cổng Tại cổng số 1 và số 3 ðược bố trí biển có gắn ðèn sáng ghi rời bị ho, sốt, chảy mũi, ðau họng, tức ngực, khó thở, ðau mỏi người và có tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19”; õ: "Ngư ời bị ho, sốt, chảy mũi, ðau họng, tức ngực, khó thở, ðau mỏi người ði cổng số 2, không vào cổng này. Người ði về từ vùng dịch hoặc có yếu tố liên quan ðến người nhiễm Covid-19 mà không có triệu chứng cần liên hệ ðường dây nóng 988743720”.

 

 

ời nghi nhiễm Covid-19 tại cõ sở y tế.

ớc 2: Lối ði tới bàn ðãng ký và sàng lọc phân luồng:ớng dẫn, yêu cầu người có triệu chứng chỉ ði trong luồng ðã ời bệnh ðược bố trí tại ðịa ðiểm riêng biệt, ở vị trí thông thoáng, biệt lập với các khoa/phòng khác. Tại bàn ời bệnh ðược quy ðịnh rõ trong công vời bệnh ược xác ðịnh hoặc nghi nhiễm; (3) Có tiếp xúc với người ði từ nước ngoài về hoặc người có tiếp xúc gần với người ði nước ngoài, người có liên quan với người bệnh Covid-19; (4) Có sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc ðến chỗ ðông người, chỗ có nguy cơ lây nhiễm trong vòng 2 tuần qua nhung không ðeo khẩu trang hoặc không sát khuẩn tay và hỏi thêm các lý do của người ðến khám hoặc triệu chứng như ho, chảy mũi, ðau họng, tức ngực, khó thở, ðau mỏi người…). Kết quả sàng lọc phân luồng ðược phân ra 2 nhóm như sau: (1) Người không có yếu tố dịch tễ liên quan ðến Covid-19 và (2) Người có yếu tố dịch tễ.

 

 

ời nghi nhiễm Covid-19 tại cõ sở y tế.

ớc 3ã ớng dẫn chuyển người ðến khám sang khu khám thông thường. Khu khám thông thường nếu có phát hiện yếu tố nguy cõ thì chuyển ngược lại khu khám riêng của bệnh Covid-19. Người ðến khám nếu phát hiện có yếu tố dịch tễ ðược hướng dẫn chuyển tiếp sang buồng khám bệnh hô hấp.

ớc 4: Buồng khám bệnh hô hấp:òng khác. Trong phòng chỉ có một bàn khám trong buồng khám, tuân thủ không khám 2 người cùng một thời ðiểm trong buồng khám. Buồng khám ðược bố trí ðầy ðủ các dụng cụ khám và vật tý, thiết bị phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy ðịnh.

ớc 5: Chuyển bệnh viện hoặc vào khu cách ly ðiều trị Covid-19:òng khác nhau. Sau khi báo cáo về Ban Giám

Hoàng V

 

ăn Hòa
đốc, phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ thực hiện ghi lại những hình ảnh cụ thể và gửi báo cáo về Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) theo đúng thời gian quy định./..
Sau khi khám bệnh hô hấp, nếu xác ðịnh người bệnh nghi nhiễm Covid-19, ngýời bệnh ðược chuyển sang khu cách ly ðiều trị Covid-19. Khu cách ly ðược thực hiện theo ðúng các hướng dẫn của Bộ Y tế trên nguyên tắc chia làm 3 loại ðối tượng nguời bệnh ðể bố trí vào các ph
Bố trí buồng khám bệnh hô hấp bảo ðảm cách ly, riêng biệt với các ph
được sàng lọc, nếu xác định chắc chắn không có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 thì hư
: Phân luồng sau sàng lọc: Sau khi người ðến khám ð

Trung tâm Y tế Giá Rai: Thực hiện tốt tổ chức phân luồng, cách ly ngư

ăn số1385/BCĐQG (phần phụ lục): (1) Có sống hoặc đã đến nơi có dịch lưu hành; (2) Có tiếp xúc gần với ngư
đăng ký và sàng lọc phân luồng được bố trí nhân viên y tế khai thác và xác định rõ yếu tố dịch tễ của ngư
được chăng dây và bố trí xe lăn có đánh dấu để phân biệt với các xe khác theo quy định; Bàn đăng ký và sàng lọc phân luồng ngư
Được bố trí, phân luồng đi riêng từ cổng số 1 đến bàn đăng ký và sàng lọc phân luồng. Lối đi riêng được chăng dây vải màu vàng và có biển hư

Trung tâm Y tế Giá Rai: Thực hiện tốt tổ chức phân luồng, cách ly ngư

đón tiếp dành cho ngư
Cổng số 2 là cổng dành cho ðón tiếp, phục vụ người có triệu chứng viêm ðường hô hấp, bố trí biển ðược ghi r
cụ thể như sau:
đã thực hiện về Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) để đánh giá quá trình thực hiện. đó, tại Trung tâm Y tế Giá Rai, Ban Giám đốc đã chỉ đạo phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, phòng Tổ chức - Hành chánh và phòng Điều dưỡng kiểm tra rà soát lại, sắp xếp, bố trí các lối đi, Khu khám, Phòng khám, Khu cách ly... theo đúng yêu cầu của Công văn 1385/BCĐQG và thực hiện báo cáo theo quy định. Qua kết quả kiểm tra, rà soát của phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, phòng Tổ chức - Hành chánh, phòng Điều dưỡng báo cáo lên Ban Giám đốc về thực tế, hiện tại về thiết lập quy trình đón tiếp, sàng lọc, khám bệnh, phân loại, phân luồng, cách ly, chuyển viện riêng cho ngư


Số lượt người xem: 231 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày