SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
1
6
8
2
3
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 13/09/2019, 15:25

Hội nghị phân quyền tự chủ các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Ngày12/9/2019, Sở Y tế Bạc Liêu tổ chức Hội nghị phân quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2019 - 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đại diện lãnh đạo Sở Y tế có đ/c Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế; các đ/c Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Sở Y tế; Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu và các Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố; các đơn vị cấp tỉnh trực thuộc Sở Y tế, cán bộ phụ trách tài chính, cán bộ tổ chức các đơn vị trực thuộc Sở Y tế cùng tham dự.

 
 
Quang cảnh Hội nghị phân quyền tự chủ các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế.
 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Y tế, đ/c Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện tự chủ như: Tình hình thực hiện cơ chếtự chủ các đơn vị sự nghiệp y tế công lập năm 2018 và kế hoạch giai đoạn 2019 - 2021. Các vấn đề tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 20192021. Theo đó được phân loại thành 04 nhóm hạng: đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư phát triển (nhóm hạng 1: không có đơn vị nào); đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên (nhóm hạng 2); đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên (nhóm hạng 3: 09 đơn vị); đơn vị có nguồn thu sự nghiệp thấp hoặc không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được giao do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ (nhóm hạng 04): 03 đơn vị; các cơ chế tự chủ của đơn vị y tế công lập (tự chủ về nhiệm vụ bộ máy nhân sự, các hoạt động liên doanh liên kết dịch vụ). Các cơ chế chi về đầu tư tài chính: Đầu tư phát triển dịch vụ khám chữa bệnh, nhân lực đào tạo; quản lý sử dụng tài sản; cơ chế tài chính đối với các hoạt động thường xuyên…
Theo kế hoạch năm 2019, Sở Y tế sẽ thực hiện chuyển đổi nâng mức tự chủ từ các đơn vị thuộc nhóm hạng 3 sang nhóm đơn vị tự chủ nhóm hạng 2 gồm: Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu; Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai và Trung tâm Y tế huyện Phước Long. Đối với hoạt động khám chữa bệnh, đơn vị tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên; các hoạt động khác (phòng bệnh, dân số và y tế tuyến xã sẽ được Nhà nước giao nhiệm vụ). Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả của cơ chế tự chủ, ý kiến các đại biểu cũng cho rằng cần nhanh chóng xây dựng, ban hành giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu với sự tham gia của các cấp, ngành có liên quan bởi xây dựng giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu là nội dung cực kỳ quan trọng trong thực hiện tự chủ tài chính. Các đơn vị thực hiện tự chủ cũng cần tập trung đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế,đa dạng hoá các hình thức hợp tác công - tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công - tư trong cung cấp dịch vụ y tế; các vấn đề về vượt trần quỹ bảo hiểm y tế, phí khấu hao tài sản; kinh phí đầu tư trang thiết bị, xâydựng nâng cấp Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế, tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp, theo yêu cầu; các chế độ chính sách, thu nhập và đào cho cán bộ, viên chức phải thực hiện đúng quy đinh…
 
 
Đ/c Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
Tại Hội nghị, đ/c Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu: Đề án phân quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, được UBND tỉnh Bạc Liêuphê duyệt và triển khai trong thời gian tới, các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế sẽ được trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp trong việc tổ chức công việc; sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội; tăng nguồn thu nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động; thực hiện chủ trương xã hội hoá trong việc cung cấp dịch vụ cho xã hội, huy động sự đóng góp của cộng đồng xã hội để phát triển các hoạt động sự nghiệp y tế, từng bước giảm dần bao cấp từ ngân sách Nhà nước; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế. Nhà nước vẫn quan tâm đầu tư để hoạt động sự nghiệp ngày càng phát triển, tuy nhiên đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị:
Đối với Sở Y tế cần tập trung triển khai vấn đề tự chủ tại các đơn vị công lập trực thuộc Sở Y tế gồm những khó khăn, hạn chế, những việc làm được, không làm được, đồng thời chỉ đạo cho các đơn vị chuẩn bị tự chủ tiến hành rà soát, kiểm tra và giám sát, hướng dẫn việc thực hiện tự chủ theo tinh thần của lãnh đạo UBND tỉnh.
Sở Tài chính cần xem xét, hỗ trợ về các cơ chế tài chính trong vấn đề tự chủ tại các đơn vị công lập trực thuộc Sở Y tế: Hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh về xây dựng các đề án trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh; đối với Bảo hiểm xã hội cần phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế kiểm tra, giám sát về công tác khám chữa bệnh BHYT (tìm ra nguyên nhân vượt trần BHYT) đồng thời tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết những vướng mắc
 
 
Đ/c Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, Ngành, đồng thời ông hứa quyết tâm thực hiện và chỉ đạo cho các đơn vị sự nghiệp công lập Sở Y tế cố gắng hoàn thành tự chủ theo đúng kế hoạch đề ra.
 
 
Đ/c Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế.
 
Nhân dịp Hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đ/c Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2019 2021 cho Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai và Trung tâm Y tế huyện Phước Long, 03 đơn vị đầu tiên thực hiện tự chủ trong năm 2019.
Dự kiến từ tháng 6/2020 sẽ có những đơn vị được phân quyền tự chủ, đó là Trung tâm Y tế: Huyện Đông Hải, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu và Hồng Dân./.
Lê Chí
 
 

Số lượt người xem: 523 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày