SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
1
1
3
7
4
Tin hoạt động Thứ Tư, 17/07/2019, 19:51
Thông báo thí sinh ôn thi tuyển công chức năm 2019  (28/06)
Thông báo thí sinh ôn thi tuyển công chức năm 2019
Tuyển dụng công chức hành chính năm 2019  (17/05)
Tuyển dụng công chức hành chính năm 2019
Hướng dẫn tuyền sinh Đại học Y Dược Cần Thơ 2019  (11/03)
Hướng dẫn tuyền sinh Đại học Y Dược Cần Thơ 2019
Góp ý dự thảo Tờ trình Quyết định và Nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp giữa năm 2019  (28/02)
Góp ý dự thảo Tờ trình Quyết định và Nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp giữa năm 2019
GÓP Ý DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030  (20/12)
GÓP Ý DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu in phiếu điều tra phòng chống tác hại thuốc lá năm 2018  (24/08)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu in phiếu điều tra phòng chống tác hại thuốc lá năm 2018
Kết quả cử tuyển đại học và liên thông đại học năm 2018  (23/08)
Kết quả cử tuyển đại học và liên thông đại học năm 2018
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu sản xuất và lắp đặt pano tuyên tuyền phòng chống tác hại thuốc lá năm 2018  (23/04)
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu sản xuất và lắp đặt pano tuyên tuyền phòng chống tác hại thuốc lá năm 2018
Thông báo Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu năm 2018 có giá trị không quá 100 triệu đồng bằng nguồn chi hoạt động năm 2018 của Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá cho các đơn vị nhận hỗ trợ của Quỹ  (26/03)
Thông báo Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu năm 2018 có giá trị không quá 100 triệu đồng bằng nguồn chi hoạt động năm 2018 của Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá cho các đơn vị nhận hỗ trợ của Quỹ 26/3/2018
Tài liệu Dự thảo Báo cáo năm 2017 và Phương hướng năm 2018  (22/01)
Tài liệu Dự thảo Báo cáo năm 2017 và Phương hướng năm 2018

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày