SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
7
8
3
9
Tin chuyên ngành Thứ Hai, 19/09/2016, 14:35

Góp ý Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn , cơ cấu tổ chức và mối liên hệ công tác của Sở Y tế

Góp ý Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn , cơ cấu tổ chức và mối liên hệ công tác của Sở Y tế

Góp ý Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn , cơ cấu tổ chức và mối liên hệ công tác của Sở Y tế , xem chi tiết>>> , quyetdinh>>>  duthao>>>


Số lượt người xem: 1607 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày