SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
7
5
3
7
Khám chữa bệnh Thứ Hai, 18/11/2019, 19:16
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải, 25/10/2019 2  (25/10)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải, 25/10/2019 2
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải, 25/10/2019  (25/10)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải, 25/10/2019
Công bố các cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 09/09/2019  (09/09)
Công bố các cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 09/09/2019
Danh sách nhân lực phòng khám đa khoa Nhân Hòa, 29/8/2019  (29/08)
Danh sách nhân lực phòng khám đa khoa Nhân Hòa, 29/8/2019
Danh sách cơ sở được cấp, cấp lại, thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong hoạt động khám, chữa bệnh 08/2019  (08/08)
Danh sách cơ sở được cấp, cấp lại, thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong hoạt động khám, chữa bệnh 08/2019
Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( BS Trần Quốc Thanh) 08/082019  (08/08)
Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( BS Trần Quốc Thanh) 08/082019
thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (BS Trần Văn Sửa) 08/08/2019  (08/08)
thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (BS Trần Văn Sửa) 08/08/2019
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải 08/8/2019  (08/08)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải 08/8/2019
Danh sách cấp GPHĐ KBCB trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Cập nhật đến ngày 30/10/2017  (02/11)
Danh sách cấp GPHĐ KBCB trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Cập nhật đến ngày 30/10/2017
Công bố cơ sở đủ điều kiện trị nghiện chất dạng thuốc phiện được đăng trên cổng thông tin điện tử  (11/07)
Công bố cơ sở đủ điều kiện trị nghiện chất dạng thuốc phiện được đăng trên cổng thông tin điện tử

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày