SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
5
0
1
8
Khám chữa bệnh Thứ Sáu, 18/09/2020, 13:13
Công bố danh sách phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 01/09/2020  (14/09)
Công bố danh sách phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 01/09/2020
Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Kim pha  (14/09)
Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Kim pha
Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Hứa Kim Beauty  (14/09)
Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Hứa Kim Beauty
Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Cẩm Tú  (31/08)
Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Cẩm Tú
Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Diễm Kiếu  (31/08)
Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Diễm Kiếu
Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Mỹ Uyên  (31/08)
Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Mỹ Uyên
Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Kiều Anh  (31/08)
Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Kiều Anh
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic 18/08/2020  (19/08)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic 18/08/2020
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic Bạc Liêu 18/08/2020  (18/08)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic Bạc Liêu 18/08/2020
Thông báo cơ sở khám, chưa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe Bệnh xá Công an Bạc Liêu  (15/08)
Thông báo cơ sở khám, chưa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe Bệnh xá Công an Bạc Liêu

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày