SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
5
9
9
3
8
Sức khỏe Thứ Sáu, 07/08/2020, 08:22
Hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.  (18/06)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020; Công văn số 2667/BYT-AIDS ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế về việc triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020; thực hiện kế hoạch số ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày