Thăm dò
Thống kê truy cập
Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức
19/05/2020 08:01
Màu chữ Cỡ chữ
Sơ đồ tổ chức

 

© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn