SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
5
2
9
7
Văn bản của tỉnh 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 677  
Số ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcLoại văn bảnNgày có hiệu lựcHiệu lực
76-KH/BSCD 21/05/2020 Dương Thành TRung Thực hiện kết luận số 179-KL/TU ngày 20/4/2020 của ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 ( khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng. lãng phí và Kết luận số 10-KL/TW Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu Pháp luật Kế hoạch Văn bản đang còn hiệu lực
58/KH-UBND 19/05/2020 Dương Thành Trung Kế hoạch v/v Sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015 - 2020 UBND tỉnh Bạc Liêu Văn hóa Kế hoạch Văn bản đang còn hiệu lực
339/STP-XDKTTDTHPL 21/04/2020 Vưu Nghị Bình Công văn v/v Triển khai Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sở Tư pháp Bạc Liêu Thanh tra Công văn Văn bản đang còn hiệu lực
46/KH-UBND 15/04/2020 Dương Thành Trung Kế hoạch v/v Triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam UBND tỉnh Bạc Liêu Thanh tra Kế hoạch Văn bản đang còn hiệu lực
283/STP-XDKTTDTHPL 30/03/2020 Vưu Nghị Bình Công văn v/v Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Sở Tư pháp Bạc Liêu Y tế Công văn Văn bản đang còn hiệu lực
33/KH-UBND 16/03/2020 Dương Thành Trung Kế hoạch v/v Triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Y tế Kế hoạch Văn bản đang còn hiệu lực
52-KH/BTGTU 13/03/2020 Lê Văn Sum Kế hoạch v/v Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới Ban Tuyên giáo Y tế dự phòng Công văn Văn bản đang còn hiệu lực
1020/UBND-TH 13/03/2020 Dương Thành Trung Công văn v/v Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 UBND tỉnh Bạc Liêu Y tế Công văn Văn bản đang còn hiệu lực
2397-QĐ/TU 09/01/2020 Nguyễn Quang Dương Quyết định v/v Ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Pháp luật Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
14-NQ/TU 28/12/2019 Nguyễn Quang Dương Nghị Quyết v/v Của Ban chấp hành đảng Bộ tỉnh khoá XV về đẩy mạnh phát tiển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Tỉnh ủy Văn bản quy phạm pháp luật Nghị quyết Văn bản đang còn hiệu lực
2325-2324-2323/QD-UBND 13/12/2019 Lâm Thị Sang Quyết định đấu thầu tập trung cấp địa phương UBND tỉnh Bạc Liêu Y tế Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
09/2019/NQ-HDND 06/12/2019 Phạm Văn Thiều Nghị Quyết v/v Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở KB,CB của Nhà nước UBND tỉnh Bạc Liêu Y tế Nghị quyết Văn bản đang còn hiệu lực
119-KH/TU 22/11/2019 Lê Thị Ái Nam Kế hoạch v/v Thực hiện chỉ thị số 37-CT/TW, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới Tỉnh ủy Y tế Kế hoạch Văn bản đang còn hiệu lực
883-CV/TU 18/11/2019 Lê Thị Ái Nam Công văn v/v Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Tỉnh ủy Văn hóa Công văn Văn bản đang còn hiệu lực
11/CT-UBND 15/11/2019 Lê Minh Chiến Chỉ thị v/v Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Y tế Chỉ thị Văn bản đang còn hiệu lực
134/KH-UBND 12/11/2019 Dương Thành Trung Kế hoạch v/v Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và phòng, chống xâm hại tình dục nói chung trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu UBND tỉnh Bạc Liêu Văn hóa Kế hoạch Văn bản đang còn hiệu lực
158-KL-TU 01/11/2019 Nguyễn Quang Dương Kết luận v/v Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu Tỉnh ủy Văn bản quy phạm pháp luật Công văn Văn bản đang còn hiệu lực
24/2019/QĐ-UBND 01/11/2019 Dương Thành Trung Quyết định v/v Ban hành Quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ họp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập UBND tỉnh Bạc Liêu Văn bản quy phạm pháp luật Quyết định Văn bản đang còn hiệu lực
4880/UBND-KT 31/10/2019 Dương Thành Trung Công văn v/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Bạc Liêu Văn bản quy phạm pháp luật Công văn Văn bản đang còn hiệu lực
183/CV/BCS 31/10/2019 Dương Thành Trung Công văn v/v Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 156 của Bộ Chính trị UBND tỉnh Bạc Liêu Văn bản quy phạm pháp luật Công văn Văn bản đang còn hiệu lực
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối