SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
5
9
9
8
6
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
2 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
3 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
4 Cấp điều Chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
5 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
6 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
7 Cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
8 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
9 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
10 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
11 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
12 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
13 Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
14 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
15 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế * Ký hiệu thủ tục: KCB 7 Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
16 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
17 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
18 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
19 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
20 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối150 thủ tục