SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
9
7
8
9
1

Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu

Số 07 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu

Điện thoại: (0781) 3824206      Fax: (0781) 3824206 

Email: syt@baclieu.gov.vn; soytebl@gmail.com

Huỳnh Vũ Phong: BSCKII. Chánh Văn phòng Sở Y tế

Điện thoại: 0918140053          Email: huynhvu.phong8@gmail.com