SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
0
4
4
9

Các đơn vị trực thuộc

* Cấp tỉnh:

 

1.     Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Huệ, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Số điện thoại: (0781) 3822285; Fax: (0781) 3822268

- Email: bvdkbl@baclieu.gov.vn

1. Trần Văn Khánh, Giám đốc

- Điện thoại cơ quan: (0781) 3824431; Email: bvdkbl@yahoo.com

2. Mã Quốc Thiện, Phó Giám đốc

- Điện thoại cơ quan: (0781) 3957214

 

2.     Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 154 Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3825919

- Email: gdsk2005@yahoo.com

1. Phạm Mừng Em, Giám đốc

- Điện thoại cơ quan: (0781) 395355; Email: hue_lam18@yahoo.com

2. Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc

- Điện thoại cơ quan: (0781) 3825919

 

 3.     Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 76 Lê Duẩn, Phường 1, thành phố Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3823983;           Fax: (0781) 3823983

- Email: ttpcbxhbl@gmail.com

1. Trần Thanh Long, Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3823983               Email: longdlbl@gmail.com

2. Tăng Đức Khải, Phó Giám đốc

- Email: bskhai58@gmail.com

3. Huỳnh Quốc Sử, Phó Giám đốc

- Email: drsu35@yahoo.com

 

4. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm và Thực phẩm Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 67 Điện Biên Phủ, Phường 3, thành phố Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3956244;                    Fax: (0781) 3956244

- Email: trungtamkiemnghiembaclieu@yahoo.com

1. Mai Quốc Việt, Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3828446;            Email: vietknbl@gmail.com

2. Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Phó Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3922027

          

5.Trung tâm Y tế dự phòng Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 199 Hoàng Diệu, Phường 1, thành phố Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3824711                     Fax: (0781) 3824711

- Email: yddbl2011@gmail.com

1.

- Điện thoại:                  Email:

 

2. Tăng Trọng Thủy, Phó Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3824711                  Email: trongthuy2011@gmail.com

3. Lâm Kim Liêu, Phó Giám đốc

- ĐT:                                     Email:

 

 6. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Bạc Liêu

- Địa chỉ: Tỉnh lộ 38, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3 956 680       Fax: (0781) 3 956 680

- Email: ttpchiv@baclieu.gov.vn

1. Lê Thanh Bạch, Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3501036          Email: thanhbachbl@gmail.com

2. Danh Văn Ngà, Phó Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3500215          Email: danhvannga@gmail.com

 

7.     Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bạc Liêu

- Địa chỉ: 2/9, Hòa Bình, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 36254115        Fax: (0781) 3824402

- Email: ttcsskssbl@gmail. com

1. Võ Thị Ngọc Ánh, Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 6255888           Email: bsanh@gmail.com

2. Thái Thanh Hoa, Phó Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3956889           Email: lpt063@yahoo.com

3. Nguyễn Việt Hồng, Phó Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 6254008          Email: viethongskss@gmail.com

 

8.     Trung tâm Pháp y Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 05, Điện Biên Phủ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3825362          Fax: (0781) 3825362

- Email:py_bl@yahoo.com

1. Đặng Văn Chu, Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3825362

2. Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3825362

 

9.     Trung tâm Giám định y khoa Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3824236         Fax:  (0781) 3824236

- Email: ykhoabl@yhoo.com

1. Lâm Thị Bạch Tuyết, Phó Giám đốc

- Điện thoại:(0781) 3824236              Email: bachtuyetbl@yahoo.com.vn

 

10.  Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 76, Lê Duẩn, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3824004          Fax: (0781) 3824004

- Email: ccdskhhgd@baclieu.gov.vn

1.Dương Thị Ngọc Hằng, Quyền Chi cục trưởng

- Điện thoại: (0781) 3956036            Ejmail: ngochang1971@yahoo.com.vn

2. Nguyễn Lê Dũng, Phó Chi cục trưởng

- Điện thoại: (0781) 3825485

 

11. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 - Địa chỉ: Số 32, Nguyễn Du, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3969922            Fax: (0781) 3949535

- Email: ccatvstpblu@yahoo.com.vn

1. Trần Hùng Biện, Chi cục trưởng

- Điện thoại: (0781) 3969922            Email: bsbien_vstp@yahoo.com.vn

2. Huỳnh Duy Hiền, Phó Chi cục trưởng

- ĐT: (0781) 3949025

 

 

* Cấp huyện, thành phố:

 

1.     Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Bình

 ĐC: Ấp thị trấn B, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

 ĐT: 0781.3880363              Fax: 0781.3880619

Email: benhviendakhoahoabinh.bl@gmail.com

1. Đặng Minh Lầu, Giám đốc

ĐT: 0781.3882408

Email: bsdangminhlau@gmail.com

2. Lưu Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc

Email: bsluuthihongvan@gmail.com

3. Tăng Phương Thanh, Phó Giám đốc

Email: phuongthanhbvhb@gmail.com

 

 

2.     Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lợi

ĐC: Ấp Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0781.890114              Fax: 0781.890998

Email: benhvien890998-vhu@vnn.vn

1. Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc

2. Hồ Quốc Khanh, Phó Giám đốc

3. Lê Minh Điền, Phó Giám đốc

 

 

3.     Bệnh viện đa khoa thị xã Giá Rai

ĐC:

ĐT: 0781.3847472             Fax: 0781.3847472

Email: vandenvanthu@yahoo.com.vn

 

1. Huỳnh Văn Dũng, Giám đốc

ĐT: 0781.3384979                       Email: dunghuynhdrgr@gmail.com

2. Trần Siêm, Phó Giám đốc

ĐT: 0781.3847484                        Email: bssiemhp@yahoo.com.vn

3. Trần Hồng Dũng, Phó Giám đốc

ĐT: 0781.3847486                       Email: tranhongdung1969@yahoo.com.vn

 

 

4.     Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Dân

ĐC: Số 01 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0781.3876662                     Email: bvhongdan2011@gmail.com

 

1. Phạm Văn Tùng, Giám đốc

ĐT: 0781.3560820                  Email: bstung11@yahoo.com.vn

2. Vũ Thanh Giang, Phó Giám đốc

ĐT: 0781.3876662                 Email: vuthanhgiang18@yahoo.com.vn

3. Nguyễn Văn Bọt, Phó Giám đốc

ĐT: 0781.3876662                Email: bacsinguyenvanbot@gmail.com

 

 

 

5.     Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long

ĐC: Ấp Nội Ô, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0781.3864.279                 Fax: 0781.580.630

Email: bvdkpl@gmail.com

1. Lê Thanh Phong, Quyền Giám đốc

ĐT: 0781.3864403                  Email: bsphongtmh@yahoo.com.vn

2. Diệp Văn Hon, Phó Giám đốc

ĐT: 0781.3864663                  Email:bsdiephonpl@gmail.com

3. Trần Văn Sữa, Phó Giám đốc

 

6.     Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải

ĐC: Ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0781. 3844818

Email: bvdonghai@gmail.com

1. Nguyễn Hoàng Huân, Giám đốc

ĐT: 0781. 3844818                 Email: hh7637097@yahoo.com.vn

2. Đặng Văn Khuôn, Phó Giám đốc

ĐT:                                             Email: khuondv64@gmail.com

3. Võ Văn Lùng, Phó Giám đốc

ĐT:                                             Email: bslungbvdonghai@gmail.com

 

 

7.     Trung tâm Y tế huyện thành phố Bạc Liêu

8.     Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình

9.     Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi

10. Trung tâm Y tế huyện Giá Rai

11. Trung tâm Y tế huyện Hồng Vân

12. Trung tâm Y tế huyện Phước Long

13. Trung tâm Y tế huyện Đông Hải

14. Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Bạc Liêu

15. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Hòa Bình

16. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Vĩnh Lợi

17. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Giá Rai

18. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Hồng Dân

19. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Phước Long

20. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Đông Hải