SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
7
9
8
0
7

Các đơn vị trực thuộc

* Cấp tỉnh:

1.     Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu

2.     Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Bạc Liêu

3.     Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội Bạc Liêu

4.     Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm và Thực phẩm Bạc Liêu

5.     Trung tâm Y tế dự phòng Bạc Liêu

6.     Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Bạc Liêu

7.     Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bạc Liêu

8.     Trung tâm Pháp y Bạc Liêu

9.     Trung tâm Giám định y khoa Bạc Liêu

10.  Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Bạc Liêu

11. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

* Cấp huyện, thành phố:

1.     Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Bình

2.     Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lợi

3.     Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai

4.     Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Dân

5.     Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long

6.     Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải

7.     Trung tâm Y tế huyện thành phố Bạc Liêu

8.     Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình

9.     Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi

10. Trung tâm Y tế huyện Giá Rai

11. Trung tâm Y tế huyện Hồng Vân

12. Trung tâm Y tế huyện Phước Long

13. Trung tâm Y tế huyện Đông Hải

14. Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Bạc Liêu

15. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Hòa Bình

16. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Vĩnh Lợi

17. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Giá Rai

18. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Hồng Dân

19. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Phước Long

20. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Đông Hải