SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
4
8
6
5
5

Các đơn vị trực thuộc

* Cấp tỉnh:

 

1.     Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Huệ, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Số điện thoại: (0781) 3822285; Fax: (0781) 3822268

- Email: bvdkbl@baclieu.gov.vn

1. Trần Văn Khánh, Giám đốc

- Điện thoại cơ quan: (0781) 3824431; Email: bvdkbl@yahoo.com

2. Mã Quốc Thiện, Phó Giám đốc

- Điện thoại cơ quan: (0781) 3957214

 

2.     Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 154 Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3825919

- Email: gdsk2005@yahoo.com

1. Phạm Mừng Em, Giám đốc

- Điện thoại cơ quan: (0781) 395355; Email: hue_lam18@yahoo.com

2. Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc

- Điện thoại cơ quan: (0781) 3825919

 3.     Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 76 Lê Duẩn, Phường 1, thành phố Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3823983;           Fax: (0781) 3823983

- Email: ttpcbxhbl@gmail.com

1. Trần Thanh Long, Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3823983               Email: longdlbl@gmail.com

2. Tăng Đức Khải, Phó Giám đốc

- Email: bskhai58@gmail.com

3. Huỳnh Quốc Sử, Phó Giám đốc

- Email: drsu35@yahoo.com

4. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm và Thực phẩm Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 67 Điện Biên Phủ, Phường 3, thành phố Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3956244;                    Fax: (0781) 3956244

- Email: trungtamkiemnghiembaclieu@yahoo.com

1. Mai Quốc Việt, Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3828446;            Email: vietknbl@gmail.com

2. Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Phó Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3922027

          

5.Trung tâm Y tế dự phòng Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 199 Hoàng Diệu, Phường 1, thành phố Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3824711                     Fax: (0781) 3824711

- Email: yddbl2011@gmail.com

1.

- Điện thoại:                  Email:

 

2. Tăng Trọng Thủy, Phó Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3824711                  Email: trongthuy2011@gmail.com

3. Lâm Kim Liêu, Phó Giám đốc

- ĐT:                                     Email:

 6. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Bạc Liêu

- Địa chỉ: Tỉnh lộ 38, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3 956 680       Fax: (0781) 3 956 680

- Email: ttpchiv@baclieu.gov.vn

1. Lê Thanh Bạch, Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3501036          Email: thanhbachbl@gmail.com

2. Danh Văn Ngà, Phó Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3500215          Email: danhvannga@gmail.com

7.     Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bạc Liêu

- Địa chỉ: 2/9, Hòa Bình, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 36254115        Fax: (0781) 3824402

- Email: ttcsskssbl@gmail. com

1. Võ Thị Ngọc Ánh, Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 6255888           Email: bsanh@gmail.com

2. Thái Thanh Hoa, Phó Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3956889           Email: lpt063@yahoo.com

3. Nguyễn Việt Hồng, Phó Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 6254008          Email: viethongskss@gmail.com

8.     Trung tâm Pháp y Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 05, Điện Biên Phủ, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3825362          Fax: (0781) 3825362

- Email:py_bl@yahoo.com

1. Đặng Văn Chu, Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3825362

2. Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc

- Điện thoại: (0781) 3825362

9.     Trung tâm Giám định y khoa Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 30, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3824236         Fax:  (0781) 3824236

- Email: ykhoabl@yhoo.com

1. Lâm Thị Bạch Tuyết, Phó Giám đốc

- Điện thoại:(0781) 3824236              Email: bachtuyetbl@yahoo.com.vn

10.  Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Bạc Liêu

- Địa chỉ: Số 76, Lê Duẩn, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3824004          Fax: (0781) 3824004

- Email: ccdskhhgd@baclieu.gov.vn

1.Dương Thị Ngọc Hằng, Quyền Chi cục trưởng

- Điện thoại: (0781) 3956036            Ejmail: ngochang1971@yahoo.com.vn

2. Nguyễn Lê Dũng, Phó Chi cục trưởng

- Điện thoại: (0781) 3825485

11. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 - Địa chỉ: Số 32, Nguyễn Du, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Điện thoại: (0781) 3969922            Fax: (0781) 3949535

- Email: ccatvstpblu@yahoo.com.vn

1. Trần Hùng Biện, Chi cục trưởng

- Điện thoại: (0781) 3969922            Email: bsbien_vstp@yahoo.com.vn

2. Huỳnh Duy Hiền, Phó Chi cục trưởng

- ĐT: (0781) 3949025

 

 

* Cấp huyện, thành phố:

1.     Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Bình

2.     Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lợi

3.     Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai

4.     Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Dân

5.     Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long

6.     Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải

7.     Trung tâm Y tế huyện thành phố Bạc Liêu

8.     Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình

9.     Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi

10. Trung tâm Y tế huyện Giá Rai

11. Trung tâm Y tế huyện Hồng Vân

12. Trung tâm Y tế huyện Phước Long

13. Trung tâm Y tế huyện Đông Hải

14. Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Bạc Liêu

15. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Hòa Bình

16. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Vĩnh Lợi

17. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Giá Rai

18. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Hồng Dân

19. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Phước Long

20. Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Đông Hải