Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
7
1
3
7
8
  
Xem: 
an-toan-thuc-pham.aspx
an-toan-thuc-phamDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/12/2019 11:20 SANguyễn Minh SangAn toàn thực phẩm
an-toan-ve-sinh-thuc-pham.aspx
an-toan-ve-sinh-thuc-phamDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
23/12/2019 11:19 SANguyễn Minh SangAn toàn vệ sinh thực phẩm
ban-do-hanh-chinh.aspx
ban-do-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/03/2011 11:09 SASystem AccountBản đồ hành chính
baocao-kehoach.aspx
baocao-kehoachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/08/2013 3:43 CHBui Van TruongBáo cáo - Kế hoạch
congboduoc25042019.aspx
congboduoc25042019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2019 9:35 SANguyễn Minh SangCông bố Dược
congboduockcb25042019.aspx
congboduockcb25042019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2019 9:21 SANguyễn Minh SangCÔNG BỐ DƯỢC VÀ KHÁM CHỮA BỆNH
congbokcb25042019.aspx
congbokcb25042019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/04/2019 9:35 SANguyễn Minh SangCông bố khám chữa bệnh
congvan2019.aspx
congvan2019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/04/2019 2:45 CHNguyễn Minh SangCông văn
co-so-y-te-truc-thuoc.aspx
co-so-y-te-truc-thuocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/12/2011 3:53 CHSystem AccountCơ sở y tế trực thuộc
chuc-nang-nhiem-vu.aspx
chuc-nang-nhiem-vuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/09/2011 4:42 CHSystem AccountChức năng nhiệm vụ
de-an-1816.aspx
de-an-1816Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
20/11/2012 10:25 SABui Van TruongĐề án 1816
dienthoainganh.aspx
dienthoainganhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/09/2012 10:26 SABui Van TruongDANH BẠ ĐIỆN THOẠI NGÀNH
dien-thoai-nganh.aspx
dien-thoai-nganhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/01/2013 2:09 CHBui Van TruongĐIỆN THOẠI NGÀNH
gop-y.aspx
gop-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/06/2012 10:18 SABui Van TruongGóp ý
gopysyt.aspx
gopysytDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/10/2016 2:02 CHNguyễn Minh SangLấy ý kiến dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Y tế
gop-y-vbdt.aspx
gop-y-vbdtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/07/2013 10:03 SABui Van TruongGóp ý văn bản dự thảo
gioi-thieu-chung.aspx
gioi-thieu-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
30/11/2011 3:38 CHBui Van TruongGioi thieu chung
hoat-dong-anh.aspx
hoat-dong-anhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/03/2011 11:50 SASystem AccountHoạt động ảnh
hoidap-sott.aspx
hoidap-sottDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2016 8:26 SANguyễn Minh SangHỏi đáp trực tuyến
hoi-dap-truc-tuyen.aspx
hoi-dap-truc-tuyenDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/03/2011 8:56 SASystem AccountHỏi đáp trực tuyến
hotline-sott.aspx
hotline-sottDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/08/2016 7:23 SANguyễn Minh SangĐường dây nóng
hotline-syt.aspx
hotline-sytDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/10/2016 2:53 CHNguyễn Minh SangĐường dây nóng
kham-chua-benh.aspx
kham-chua-benhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/08/2019 3:38 CHNguyễn Minh SangKhám, chữa bệnh
lich-lam-viec-bgd.aspx
lich-lam-viec-bgdDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/09/2013 1:14 CHBui Van TruongLịch làm việc Ban giám đốc
lichtiepcongdan19042019.aspx
lichtiepcongdan19042019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
19/04/2019 1:42 CHNguyễn Minh SangLịch tiếp công dân
lien-he.aspx
lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/05/2013 4:57 CHSystem AccountLiên hệ
linhvucduoc17042019.aspx
linhvucduoc17042019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/04/2019 3:24 CHNguyễn Minh SangLĩnh vực Dược
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
14/03/2011 10:27 SASystem Account
NewsPost.aspx
NewsPostDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/04/2011 2:55 CHSystem Account
nghien-cuu-khoa-hoc.aspx
nghien-cuu-khoa-hocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/01/2013 4:38 CHBui Van TruongNghiên cứu khoa học
quantritrang.aspx
quantritrangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/05/2013 4:55 CHSystem Account
quy-che-hoat-dong.aspx
quy-che-hoat-dongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/09/2011 4:45 CHSystem AccountQuy chế hoạt động
site-map.aspx
site-mapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
08/07/2011 11:19 SASystem Account
so-do-to-chuc.aspx
so-do-to-chucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
06/09/2011 4:47 CHSystem AccountSơ đồ tổ chức
tieulieudang17042019.aspx
tieulieudang17042019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/04/2019 3:44 CHNguyễn Minh SangTài liệu Đảng
tim-kiem.aspx
tim-kiemDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/03/2011 7:12 CHSystem AccountTìm kiếm
thanh-lap-so-y-te.aspx
thanh-lap-so-y-teDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/10/2015 8:16 SABui Van TruongThành lập sở y tế
thongbao.aspx
thongbaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
17/09/2013 2:03 CHBui Van TruongThông báo
thongbao04072019.aspx
thongbao04072019Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
04/07/2019 2:05 CHNguyễn Minh SangThông báo
thu-tuc-hanh-chinh.aspx
thu-tuc-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
11/03/2011 6:13 CHSystem AccountThủ tục hành chính
trang-thiet-bi-y-te.aspx
trang-thiet-bi-y-teDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/07/2020 4:37 CHNguyễn Minh SangTrang thiết bị y tế
van-ban-du-thao.aspx
van-ban-du-thaoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/07/2013 1:21 CHSystem AccountVăn bản dự thảo
van-ban-phap-luat.aspx
van-ban-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/03/2011 7:17 CHSystem Account
van-ban-so.aspx
van-ban-soDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/05/2012 4:22 CHSystem AccountVăn bản của Sở
van-ban-tinh.aspx
van-ban-tinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2011 9:11 CHSystem AccountVăn bản của tỉnh
van-ban-trung-uong.aspx
van-ban-trung-uongDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/05/2012 4:18 CHSystem AccountVăn bản Trung ương