SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
0
4
8
5
Công tác dược Thứ Năm, 21/03/2019, 23:23
Thư chấp nhận mời thầu và thỏa thuận khung  (28/02)
Thư chấp nhận mời thầu và thỏa thuận khung
Danh sách người thực hành chuyên môn tại các cơ sở bán lẻ thuốc 20/11/2018  (20/11)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại các cơ sở bán lẻ thuốc 20/11/2018
Danh sách chứng chỉ hành nghề Dược đến ngày 11/10/2018  (20/11)
Danh sách chứng chỉ hành nghề Dược đến ngày 11/10/2018
Danh sách chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đến ngày 30/10/2018  (20/11)
Danh sách chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đến ngày 30/10/2018
Danh sách công nhận GDP và GPP đến ngày 30/10/2018  (20/11)
Danh sách công nhận GDP và GPP đến ngày 30/10/2018
Danh sách đủ điều kiện kinh doanh Dược  (15/10)
Danh sách đủ điều kiện kinh doanh Dược
Danh sách cấp mới, điềuchi3nhh chứng chỉ hành nghề Dược  (15/10)
Danh sách cấp mới, điềuchi3nhh chứng chỉ hành nghề Dược
Danh sách người thực hành chuyên môn tạo cơ sở bán lẻ thuốc  (15/10)
Danh sách người thực hành chuyên môn tạo cơ sở bán lẻ thuốc
Tài liệu đào tạo liên tục Dược lâm sàng năm 2018  (11/10)
Tài liệu đào tạo liên tục Dược lâm sàng năm 2018
Tài liệu tập huấn quản lý Dược  (02/10)
Tài liệu tập huấn quản lý Dược
Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan  (18/07)
Xử lý thuốc chứa dược chất Valsartan
Công bố thủ tục hành chính được ban hành tại nghị định số 54/2017/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Dược  (26/10)
Công bố thủ tục hành chính được ban hành tại nghị định số 54/2017/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Dược
Ttriển khai trồng vườn thuốc nam mẫu tại các cơ sở điều trị  (11/10)
Triển khai trồng vườn thuốc nam mẫu tại các cơ sở điều trị
Cung cấp thông tin liên quan đến an toàn của thuốc giảm đau nhóm Oipoid; thuốc điều trị ĐTĐ type 2 chứa metformin  (06/02)
Cung cấp thông tin liên quan đến an toàn của thuốc giảm đau nhóm Oipoid; thuốc điều trị ĐTĐ type 2 chứa metformin
Tổng kết công tác báo cáo phản ứng có hại của thuốc 9 tháng đầu năm 2016  (19/12)
Tổng kết công tác báo cáo phản ứng có hại của thuốc 9 tháng đầu năm 2016, tải về 1, 2
Tổng kết hoạt động báo cáo phản ứng ADR 6 tháng đầu năm 2016  (28/09)
Tổng kết hoạt động báo cáo phản ứng ADR 6 tháng đầu năm 2016, xem chi tiết>>>
Tổng kết hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc 3 tháng đầu năm 2016  (09/05)
Ngày 01/4/2016 Trung tâm DI&ADR Quốc gia có Công văn số 28/TTT về việc tổng kết hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc 3 tháng đầu năm 2016, xem chi tiết >>
Về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa hoạt chất Flunarizin.  (06/05)
Ngày 05/5/2016 Sở Y tế có Công văn số 453/SYT-NVD về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa hoạt chất Flunarizin, xem chi tiết >>
Hướng dẫn bổ sung thông tin thuốc và vật tư y tế để thực hiện tin học hóa BHYT  (24/02)
Ngày 24/02/2016 Sở Y tế có công văn số140/SYT-NVD V/v Hướng dẫn bổ sung thông tin thuốc và vật tư y tế để thực hiện tin học hóa BHYT, xem nội dung: CV 140/SYT-SYT, Phụ lục 04 và Phụ lục 05, CV 908 - Phu luc 1, 2, 3
Thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc điều trị ĐTĐ type 2 nhóm DPP-4, thuốc chứa Methotrexate thuốc NSAID không phải Aspirin  (30/12)
Ngày 29 tháng 12 năm 2015, Sở Y tế có công văn số 1001/SYT-NVD V/v cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc điều trị ĐTĐ type 2 nhóm DPP-4, thuốc chứa Methotrexate thuốc NSAID không phải thuốc Aspirin, xem chi tiết tại đây

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày