SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
9
6
4
6
5
Công tác dược Thứ Hai, 30/03/2020, 17:02
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Hòa Bình 08/11/2019  (08/11)
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Hòa Bình 08/11/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Giá Rai 16/09/2019  (16/09)
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Giá Rai 16/09/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Phòng tiêm ngừa Bạc Liêu( Đinh Thị Tố Anh) 28/8/2019  (28/08)
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Phòng tiêm ngừa Bạc Liêu( Đinh Thị Tố Anh) 28/8/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Hồng Dân 19/07/2019  (19/07)
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Hồng Dân 19/07/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Vĩnh Lợi 15/7/2019  (15/07)
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Vĩnh Lợi 15/7/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Đông Hải 11/7/2019  (11/07)
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Đông Hải 11/7/2019
Đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm 02/07/2019  (02/07)
Đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm 02/07/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Phước Long 25/6/2019  (25/06)
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT Phước Long 25/6/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic 18/6/2019  (18/06)
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic 18/6/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, 18/6/2019  (18/06)
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, 18/6/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT TP Bạc Liêu 12/6/2019  (12/06)
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc TTYT TP Bạc Liêu 12/6/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu 07/6/2019  (07/06)
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu 07/6/2019
V/v hướng dẫn thực hiện kết quả đấu thầu tập trung Quốc gia  (14/05)
V/v hướng dẫn thực hiện kết quả đấu thầu tập trung Quốc gia
Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt chuẩn chất lượng 06/5/2019  (07/05)
Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt chuẩn chất lượng 06/5/2019
thực hiện quy trình báo cáo và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia  (16/04)
thực hiện quy trình báo cáo và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia
Thư chấp nhận mời thầu và thỏa thuận khung  (28/02)
Thư chấp nhận mời thầu và thỏa thuận khung
Danh sách người thực hành chuyên môn tại các cơ sở bán lẻ thuốc 20/11/2018  (20/11)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại các cơ sở bán lẻ thuốc 20/11/2018
Danh sách chứng chỉ hành nghề Dược đến ngày 11/10/2018  (20/11)
Danh sách chứng chỉ hành nghề Dược đến ngày 11/10/2018
Danh sách chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đến ngày 30/10/2018  (20/11)
Danh sách chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược đến ngày 30/10/2018
Danh sách công nhận GDP và GPP đến ngày 30/10/2018  (20/11)
Danh sách công nhận GDP và GPP đến ngày 30/10/2018

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày