Thăm dò
Thống kê truy cập
Lĩnh vực Khám bệnh
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 08/2019 (12/08/2019 06:47)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 08/2019

Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Phường 7 11/07/2019 (11/07/2019 01:50)

Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Phường 7 11/07/2019

Danh sách nhân lực bệnh xá Công an 2019 (10/07/2019 02:29)

Danh sách nhân lực bệnh xá Công an 2019

Quyết định cấp mới và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 02/07/2019 (02/07/2019 08:09)

Quyết định cấp mới và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 02/07/2019

Danh sách hành nghề khám chữa bệnh phòng khám Nhân Hòa 26/6/2019 (27/06/2019 09:38)

Danh sách hành nghề khám chữa bệnh phòng khám Nhân Hòa 26/6/2019

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT TP Bạc Liêu, Bổ sung 24/6/2019 (24/06/2019 08:31)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT TP Bạc Liêu, Bổ sung 24/6/2019

Danh sách nhân lực bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 03/06/2019 (04/06/2019 07:59)

Danh sách nhân lực bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 03/06/2019

Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( Đợt 33-tháng 5/2019) (28/05/2019 07:25)

Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( Đợt 33-tháng 5/2019)

Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Hưng Thành 21/5/2019 (21/05/2019 07:58)

Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Hưng Thành 21/5/2019

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải, 15/5/2019 (15/05/2019 01:21)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải, 15/5/2019

© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn