Thăm dò
Thống kê truy cập
Khám, chữa bệnh
Danh sách nghề khám chữa bệnh của TTYT huyện Đông Hải 25/09/2020 (28/09/2020 08:18)

Danh sách nghề khám chữa bệnh của TTYT huyện Đông Hải 25/09/2020

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Cẩm Tú (31/08/2020 04:35)

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Cẩm Tú

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Diễm Kiếu (31/08/2020 04:34)

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Diễm Kiếu

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Mỹ Uyên (31/08/2020 04:33)

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Mỹ Uyên

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Kiều Anh (31/08/2020 04:30)

Thông báo đăng ký dịch vụ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Kiều Anh

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic 18/08/2020 (19/08/2020 10:20)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic 18/08/2020

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic Bạc Liêu 18/08/2020 (18/08/2020 10:20)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic Bạc Liêu 18/08/2020

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic Bạc Liêu 23/7/2020 (27/07/2020 10:20)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic Bạc Liêu 23/7/2020

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic 23/7/2020 (27/07/2020 10:15)

Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Vu Medic 23/7/2020

© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn