SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
9
0
5
6
1
Hành nghề dược Thứ Hai, 16/09/2019, 07:46
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược 05/09/2019  (05/09)
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược 05/09/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 05/9/2019  (05/09)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 05/9/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 08/2019 lần 2  (20/08)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 08/2019 lần 2
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược T8/2019 lần 2 20/08/2019  (20/08)
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược T8/2019 lần 2 20/08/2019
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược T8/2019  (12/08)
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược T8/2019
Quyết định thu hồi giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Nhà thuốc Thịnh Cường  (08/08)
Quyết định thu hồi giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Nhà thuốc Thịnh Cường
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 08/2019 lần 1  (08/08)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 08/2019 lần 1
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 08/2019 lần 1  (08/08)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 08/2019 lần 1
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019 lần 4  (23/07)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019 lần 4
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 07/2019  (11/07)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 07/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019 lần 2  (11/07)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019 lần 2
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019  (11/07)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 06/2019 lần 2  (05/07)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 06/2019 lần 2
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 06/2019  (20/06)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 06/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 05/2019  (28/05)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 05/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 05/2019 lần 2  (28/05)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 05/2019 lần 2
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 05/2019  (05/05)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 05/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 04/2019  (26/04)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 04/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC GPP 04/2019  (25/04)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC GPP 04/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 04/2019  (25/04)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 04/2019

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày