SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
0
4
8
8
Hành nghề dược Thứ Năm, 21/03/2019, 23:23
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở 15/01/2019  (15/01)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở 15/01/2019
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở 26/11/2018  (26/11)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở 28/11/2018
Danh sách người thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc (01/11/2018)  (05/11)
Danh sách người thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc
Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc  (06/08)
Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ (06/8/2018)  (06/08)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ (06/8/2018)
Danh sách chứng chỉ hành nghề Dược (11/6/2018)  (11/06)
Danh sách chứng chỉ hành nghề Dược (11/6/2018)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ (11/6/2018)  (11/06)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ (11/6/2018)
Danh sách người hành nghề chuyên môn. cập nhập 19/5/2018  (19/05)
Danh sách người hành nghề chuyên môn. cập nhập 19/5/2018
Danh sách nhà thuốc GPP, cập nhập ngày 20/5/2018  (19/05)
Danh sách nhà thuốc GPP, cập nhập ngày 19/5/2018
Danh sách cấp đủ điều kiện kinh doanh Dược (15/4/2018)  (16/04)
Danh sách cấp đủ điều kiện kinh doanh Dược (15/4/2018)
Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Dược (15/4/2018)  (16/04)
Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Dược (15/4/2018)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở (15/4/2018)  (16/04)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở (15/4/2018)
Danh sách người thực hành tại các cơ sở kinh doanh Dược (22/01/2018)  (22/01)
Danh sách người thực hành tại các cơ sở kinh doanh Dược (22/01/2018)
Danh sách người thực hành tại các cơ sở kinh doanh Dược  (10/11)
Danh sách người thực hành tại các cơ sở kinh doanh Dược
Danh sách đủ điều kiện kianh doanh thuốc  (03/11)
Danh sách đủ điều kiện kianh doanh thuốc
Danh sách thuc hanh Duoc  (03/11)
Danh sách thuc hanh Duoc
Danh sách chứng chỉ hành nghề dược  (04/10)
Danh sách chứng chỉ hành nghề dược
Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề dược  (17/02)
Danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề dược, xem chi tiết tại đây
Danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  (17/02)
Danh sách các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, xem tại đây
Công bố đợt 11 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng  (15/07)
Ngày 15 tháng 7 năm 2015 Sở Y tế có Công văn số 467/SYT-NVD về việc công bố đợt 11 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, xem chi tiết tại đây.
Xem theo ngày Xem theo ngày