SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
4
7
0
4
6
Hành nghề dược Thứ Hai, 24/02/2020, 21:29
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH chứng chỉ hành nghề Dược 01/2020  (15/01)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH chứng chỉ hành nghề Dược 01/2020
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 01/2020  (15/01)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 01/2020
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 12/2019  (31/12)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 12/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH chứng chỉ hành nghề Dược năm 2018  (12/11)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH chứng chỉ hành nghề Dược năm 2018
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 17/10/2019  (17/10)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 17/10/2019
Quyết định thu hồi giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Nguyễn Hồng No, Đặng Thị Bé Sáu, Quách Ngọc Dung 17/10/2019  (17/10)
Quyết định thu hồi giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Nguyễn Hồng No, Đặng Thị Bé Sáu, Quách Ngọc Dung 17/10/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 17/10/2019  (17/10)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 17/10/2019
DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 10/10/2019  (10/10)
DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 10/10/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 10/10/2019  (10/10)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 10/10/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 10/10/2019  (10/10)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 10/10/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 30/09/2019  (30/09)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 30/09/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 26/9/2019  (26/09)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 26/9/2019
DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 26/9/2019  (26/09)
DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 26/9/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 06/9/2019  (16/09)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 06/9/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 06/09/2019  (06/09)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 06/09/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ KINH DOANH DƯỢC 06/0/92019  (06/09)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ KINH DOANH DƯỢC 06/0/92019
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược 05/09/2019  (05/09)
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược 05/09/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 05/9/2019  (05/09)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 05/9/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 08/2019 lần 2  (20/08)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 08/2019 lần 2
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược T8/2019 lần 2 20/08/2019  (20/08)
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược T8/2019 lần 2 20/08/2019

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày