SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
0
4
5
0
Hành nghề Y Thứ Năm, 21/03/2019, 23:17
Danh sách tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (12/02/2019)  (14/02)
Danh sách tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (12/02/2019)
Danh sách tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (29/01/2019)  (04/02)
Danh sách tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (29/01/2019)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT TP Bac Liêu (cập nhập lần 2, ngày 13/12/2018)  (13/12)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT TP Bac Liêu (cập nhập lần 2, ngày 13/12/2018)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Vinh Loi (cập nhập lần 2, ngày 13/12/2018)  (13/12)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Vinh Loi (cập nhập lần 2, ngày 13/12/2018)
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo nghị định 104/2016/NĐ-CP (06/11/2018)  (07/11)
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo nghị định 104/2016/NĐ-CP (06/11/2018)
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo nghị định 104/2016/NĐ-CP  (31/08)
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo nghị định 104/2016/NĐ-CP
Danh sách đăng ký người hành nghề được cấp giấy phép hoạt động đến ngày 27/7/2018  (27/07)
Danh sách đăng ký người hành nghề được cấp giấy phép hoạt động đến ngày 27/7/2018
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân (cập nhập 5/2018)  (27/07)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân (cập nhập 5/2018)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh của TTYT Vĩnh Lợi (20/7/2018)  (21/07)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh của TTYT Vĩnh Lợi (20/7/2018)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh của TTYT Hồng Dân(14/6/2018)  (14/06)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh của TTYT Hồng Dân
Danh các cơ sở khám, chữa bệnh tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học (cập nhập 14/6/2018)  (14/06)
Danh các cơ sở khám, chữa bệnh tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học (cập nhập 14/6/2018)
Danh sách các cơ sở KCB tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (04/6/2018)  (06/06)
Danh sách các cơ sở KCB tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP  (01/06)
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu  (25/04)
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP  (25/04)
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP
Triển khai Quyết định ban hành nội dung thực hành cho đối tượng hành nghề YHCT (16/4/2018)  (16/04)
Triển khai Quyết định ban hành nội dung thực hành cho đối tượng hành nghề YHCT
Danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất thuốc phiện-Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu  (28/03)
Danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất thuốc phiện-Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu
Công bố cô sở đủ điều kiện tiêm chủng- Trung tâm Y tế Phước Long  (28/03)
Công bố cô sở đủ điều kiện tiêm chủng- Trung tâm Y tế Phước Long
Công bố cô sở đủ điều kiện tiêm chủng- Bệnh viện Đa kha Thanh Vũ Medic  (28/03)
Công bố cô sở đủ điều kiện tiêm chủng- Bệnh viện Đa kha Thanh Vũ Medic
Công bố cô sở đủ điều kiện tiêm chủng- Bệnh viện Đa kha Thanh Vũ Medic Bạc Liêu  (28/03)
Công bố cô sở đủ điều kiện tiêm chủng- Bệnh viện Đa kha Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày