SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
1
5
0
5
1
Hành nghề Y Thứ Bảy, 06/06/2020, 00:49
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 08/2019  (12/08)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 08/2019
Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Phường 7 11/07/2019  (11/07)
Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Phường 7 11/07/2019
Danh sách nhân lực bệnh xá Công an 2019  (10/07)
Danh sách nhân lực bệnh xá Công an 2019
Quyết định cấp mới và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 02/07/2019  (02/07)
Quyết định cấp mới và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 02/07/2019
Danh sách công bố khám chữa bệnh tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học 27/06/2019  (27/06)
Danh sách công bố khám chữa bệnh tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học
Danh sách hành nghề khám chữa bệnh phòng khám Nhân Hòa 26/6/2019  (26/06)
Danh sách hành nghề khám chữa bệnh phòng khám Nhân Hòa 26/6/2019
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT TP Bạc Liêu, Bổ sung 24/6/2019  (24/06)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT TP Bạc Liêu, Bổ sung 24/6/2019
Danh sách nhân lực bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 03/06/2019  (04/06)
Danh sách nhân lực bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 03/06/2019
Danh sách nhân lực bệnh viện ĐKThanh Vũ Medic 03/06/2019  (04/06)
Danh sách nhân lực bệnh viện ĐKThanh Vũ Medic 03/06/2019
Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( Đợt 33-tháng 5/2019)  (28/05)
Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( Đợt 33-tháng 5/2019)
Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Hưng Thành 21/5/2019  (21/05)
Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Hưng Thành 21/5/2019
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải, 15/5/2019  (15/05)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải, 15/5/2019
Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( Đợt 32-tháng 5/2019)  (06/05)
Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( Đợt 32-tháng 5/2019)
Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh ( BS Tô Thanh Phúc) 06/5/2019  (06/05)
Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh ( BS Tô Thanh Phúc) 06/5/2019
Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh ( BS Danh Văn Ngà) 06/5/2019  (06/05)
Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh ( BS Danh Văn Ngà) 06/5/2019
Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh ( BS Lưu Lệ Hằng) 06/5/2019  (06/05)
Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh ( BS Lưu Lệ Hằng) 06/5/2019
Công bố tiêu chuẩn an toàn sinh học, cập nhập đến ngày 08/8/2017  (17/04)
Công bố tiêu chuẩn an toàn sinh học, cập nhập đến ngày 08/8/2017
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên BV Thanh Vũ Medic Bạc Liêu ( Phạm Thị Lan Phương), 11/4/2019  (12/04)
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên BV Thanh Vũ Medic Bạc Liêu ( Phạm Thị Lan Phương), 11/4/2019
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên BV Thanh Vũ Medic Bạc Liêu ( Trương Văn Phục), 11/4/2019  (12/04)
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên BV Thanh Vũ Medic Bạc Liêu ( Trương Văn Phục), 11/4/2019
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên BV Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, 11/4/2019  (12/04)
Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên BV Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, 11/4/2019

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày