SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
1
0
4
7
6
HÀNH NGHỀ Y_DƯỢC TƯ NHÂN Thứ Năm, 21/03/2019, 23:22
Danh sách tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (12/02/2019)  (14/02)
Danh sách tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (12/02/2019)
Danh sách tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (29/01/2019)  (04/02)
Danh sách tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (29/01/2019)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở 15/01/2019  (15/01)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở 15/01/2019
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT TP Bac Liêu (cập nhập lần 2, ngày 13/12/2018)  (13/12)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT TP Bac Liêu (cập nhập lần 2, ngày 13/12/2018)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Vinh Loi (cập nhập lần 2, ngày 13/12/2018)  (13/12)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Vinh Loi (cập nhập lần 2, ngày 13/12/2018)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở 26/11/2018  (26/11)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở 28/11/2018
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo nghị định 104/2016/NĐ-CP (06/11/2018)  (07/11)
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo nghị định 104/2016/NĐ-CP (06/11/2018)
Danh sách người thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc (01/11/2018)  (05/11)
Danh sách người thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo nghị định 104/2016/NĐ-CP  (31/08)
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo nghị định 104/2016/NĐ-CP
Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc  (06/08)
Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ (06/8/2018)  (06/08)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ (06/8/2018)
Danh sách đăng ký người hành nghề được cấp giấy phép hoạt động đến ngày 27/7/2018  (27/07)
Danh sách đăng ký người hành nghề được cấp giấy phép hoạt động đến ngày 27/7/2018
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân (cập nhập 5/2018)  (27/07)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân (cập nhập 5/2018)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh của TTYT Vĩnh Lợi (20/7/2018)  (21/07)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh của TTYT Vĩnh Lợi (20/7/2018)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh của TTYT Hồng Dân(14/6/2018)  (14/06)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh của TTYT Hồng Dân
Danh các cơ sở khám, chữa bệnh tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học (cập nhập 14/6/2018)  (14/06)
Danh các cơ sở khám, chữa bệnh tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học (cập nhập 14/6/2018)
Danh sách chứng chỉ hành nghề Dược (11/6/2018)  (11/06)
Danh sách chứng chỉ hành nghề Dược (11/6/2018)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ (11/6/2018)  (11/06)
Danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở bán lẻ (11/6/2018)
Danh sách các cơ sở KCB tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (04/6/2018)  (06/06)
Danh sách các cơ sở KCB tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP  (01/06)
Danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày