SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
9
0
5
4
7
HÀNH NGHỀ Y_DƯỢC TƯ NHÂN Thứ Hai, 16/09/2019, 07:44
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược 05/09/2019  (05/09)
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược 05/09/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 05/9/2019  (05/09)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 05/9/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 08/2019 lần 2  (20/08)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 08/2019 lần 2
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược T8/2019 lần 2 20/08/2019  (20/08)
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược T8/2019 lần 2 20/08/2019
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược T8/2019  (12/08)
Danh sách cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược T8/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 08/2019  (12/08)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 08/2019
Quyết định thu hồi giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Nhà thuốc Thịnh Cường  (08/08)
Quyết định thu hồi giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Nhà thuốc Thịnh Cường
Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (BS Lê Thị Thủy)  (08/08)
Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (BS Lê Thị Thủy)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 08/2019 lần 1  (08/08)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 08/2019 lần 1
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 08/2019 lần 1  (08/08)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 08/2019 lần 1
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019 lần 3  (26/07)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019 lần 3
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019 lần 4  (23/07)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019 lần 4
Danh sách công bố khám chữa bệnh tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học 07/2019  (11/07)
Danh sách công bố khám chữa bệnh tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học 07/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 07/2019  (11/07)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 07/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019 lần 2  (11/07)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019 lần 2
Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Phường 7 11/07/2019  (11/07)
Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Phường 7 11/07/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019  (11/07)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019
Danh sách nhân lực bệnh xá Công an 2019  (10/07)
Danh sách nhân lực bệnh xá Công an 2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 06/2019 lần 2  (05/07)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 06/2019 lần 2
Quyết định cấp mới và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 02/07/2019  (02/07)
Quyết định cấp mới và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 02/07/2019

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày