SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
1
1
4
0
2
HÀNH NGHỀ Y_DƯỢC TƯ NHÂN Thứ Tư, 17/07/2019, 19:55
Danh sách công bố khám chữa bệnh tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học 07/2019  (11/07)
Danh sách công bố khám chữa bệnh tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học 07/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 07/2019  (11/07)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 07/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019 lần 2  (11/07)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019 lần 2
Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Phường 7 11/07/2019  (11/07)
Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Phường 7 11/07/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019  (11/07)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 07/2019
Danh sách nhân lực bệnh xá Công an 2019  (10/07)
Danh sách nhân lực bệnh xá Công an 2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 06/2019 lần 2  (05/07)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 06/2019 lần 2
Quyết định cấp mới và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 02/07/2019  (02/07)
Quyết định cấp mới và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 02/07/2019
Danh sách công bố khám chữa bệnh tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học 27/06/2019  (27/06)
Danh sách công bố khám chữa bệnh tự công bố phòng xét nghiệm an toàn sinh học
Danh sách hành nghề khám chữa bệnh phòng khám Nhân Hòa 26/6/2019  (26/06)
Danh sách hành nghề khám chữa bệnh phòng khám Nhân Hòa 26/6/2019
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT TP Bạc Liêu, Bổ sung 24/6/2019  (24/06)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT TP Bạc Liêu, Bổ sung 24/6/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 06/2019  (20/06)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 06/2019
Danh sách nhân lực bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 03/06/2019  (04/06)
Danh sách nhân lực bệnh viện ĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu 03/06/2019
Danh sách nhân lực bệnh viện ĐKThanh Vũ Medic 03/06/2019  (04/06)
Danh sách nhân lực bệnh viện ĐKThanh Vũ Medic 03/06/2019
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 05/2019  (28/05)
Danh sách cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP 05/2019
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 05/2019 lần 2  (28/05)
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 05/2019 lần 2
Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( Đợt 33-tháng 5/2019)  (28/05)
Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( Đợt 33-tháng 5/2019)
Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Hưng Thành 21/5/2019  (21/05)
Danh sách tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trạm Y tế Hưng Thành 21/5/2019
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải, 15/5/2019  (15/05)
Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh tại TTYT Đông Hải, 15/5/2019
Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( Đợt 32-tháng 5/2019)  (06/05)
Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ( Đợt 32-tháng 5/2019)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày