SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
5
4
8
1
Chi cục Dân số - KHHGĐ Thứ Năm, 02/04/2015, 14:05

Những kết quả đạt được trong duy trì và quản lý kho dữ liệu điện tử Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Bạc Liêu

 Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), trong thời gian qua ngành dân số tỉnh đã quan tâm, tập trung tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ.

Một trong các hoạt động mang tính cốt lõi và nổi bật có thể kể đến việc nâng cao chất lượng thông tin dữ liệu dân cư theo hướng tin học hóa. Từ việc chủ động nghiên cứu, đề xuất công tác quản lý dân cư trên hệ thống máy vi tính thông qua việc thu thập thông tin chung cho từng cá nhân và các chỉ số có liên quan về hộ gia đình và nhân khẩu được nhập vào phần mềm quản lý chuyên ngành; qua đó có thể thống kê, kết xuất, phân tích được những thông tin cơ bản, hữu ích về DS-KHHGĐ.

Hiện nay, cụ thể các chỉ báo liên quan đến thông tin hộ gia đình, chủ hộ và các thành viên trong gia đình được cập nhật khá toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu chung phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của hệ thống chuyên ngành DS-KHHGĐ trên phạm vi toàn tỉnh. Từ cơ sở dữ liệu đó có thể mở rộng cung cấp những chỉ số có liên quan về dân cư cho các sở - ngành, đoàn thể trên phạm vi toàn tỉnh như các số liệu về qui mô dân số, cơ cấu dân số và số lượng dân cư theo từng độ tuổi, cấp học…Đặc biệt là đối với lĩnh vực DS-KHHGĐ đây là một trong công việc quản lý trọng tâm thể hiện sự quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cấp cơ sở trong khoảng thời gian dài thực hiện chủ trương, tin học hóa công tác quản lý dân cư.

Thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của Tổng cục DS-KHHGĐ phần mềm quản lý kho dữ liệu điện tử với tên gọi là MIS cấp huyện và MIS cấp tỉnh đã nâng cấp lên phiên bản MIS2012H và MIS2012T quá trình vận hành, khai thác sử dụng có nhiều thuận lợi, tiện ích và ổn định hơn sau nhiều năm đưa vào sử dụng.

Từ quý IV năm 2013 đến nay, tỉnh đã chính thức chuyển từ báo cáo thống kê thủ công sang báo cáo thống kê điện tử chuyên ngành DS-KHHGĐ định kỳ về Tổng cục DS-KHHGĐ.

Việc kiện toàn kho dữ liệu và khai thác sử dụng tại cấp huyện được duy trì và phát huy có hiệu quả, song song đó dữ liệu mới cũng được cập nhật thường xuyên cùng với phần mềm được nâng cấp đáp ứng theo yêu cầu của ngành liên quan đến hệ thống báo cáo điện tử và các chỉ số chuyên môn cần thu thập định kỳ.

Kho dữ liệu được đầu tư phát triển từng bước đáp ứng được yêu cầu chung phục vụ cho công tác quản lý, lãnh chỉ đạo điều hành được chặt chẽ theo từng cấp, các số liệu minh chứng chi tiết hơn trong quá trình quản lý, việc bảo toàn và sao lưu dữ liệu được thực hiện thường xuyên đáp ứng các yêu cầu về bảo mật dữ liệu thông qua áp dụng hệ thống tường lửa Fortinet trong quản trị mạng nội bộ và chuyển dữ liệu thông qua kết nối mạng riêng ảo (VPN) giữa Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh với Tổng cục DS-KHHGĐ và kết nối giao tức chuyền tải dữ liệu (FTP) với Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thành phố.

Kết quả cập nhật thông tin Dân số-KHHGĐ vào kho dữ liệu tỉnh cuối năm 2014: Số hộ đã nhập là 200.514 hộ, số nhân khẩu đã nhập 913.635 người.

Với mục tiêu là hoàn thiện thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ nhằm đảm bảo những thông tin biến động dân số được cập nhật liên tục, kịp thời, cung cấp đầy đủ, chính xác về các biến động DS-KHHGĐ, nhiều chỉ tiêu báo cáo thuộc chức năng của chương trình được khai thác có hiệu quả. Đó là một thành công lớn trong quản lý kho dữ liệu điện tử DS-KHHGĐ các cấp, cần được duy trì và phát huy nhân rộng./.

Quốc Tuấn.


Số lượt người xem: 1931 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày