SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
2
5
3
2
4
Chi cục Dân số - KHHGĐ Thứ Năm, 02/04/2015, 13:35

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 Qua 10 năm (2005 - 2014) đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ, với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy - UBND tỉnh, cơ quan Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em nay là Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bạc Liêu cùng sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, Sở Y tế, sự tham gia tích cực của các ngành đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, chính sách Dân số - KHHGĐ đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả khả quan; nhận thức của toàn xã hội đã có chuyển biến rõ rệt, quy mô gia đình có đủ hai con được chấp nhận rộng rãi; nhịp độ gia tăng dân số nhanh đã được không chế, số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai ngày càng tăng, mức giảm tỷ lệ sinh từ 0,3%o năm 2005 xuống còn 0,02%o năm 2014, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 2,21 con năm 2005 xuống còn 1,80 con năm 2014 chất lượng dân số ngày càng được nâng lên, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,31% năm 2005 xuống còn 1,07% năm 2014.

Để đạt hiệu quả cao trong thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị (khóa IX), trong 10 năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình với các nội dung như: Nghị Quyết 47 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, pháp lệnh dân số, sửa đổi điều 10 pháp lệnh dân số, Nghị định 104 của Thủ tướng Chính phủ, chiến lược dân số giai đoạn 2001 - 2010, Chiến lược truyền thông giáo dục thay đổi hành vi về dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 -2010, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, mất cân bằng giới tính khi sinh, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, ý thức của người dân về thực hiện các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình ngày càng được nâng lên; số người tự nguyện tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng. Tổng số cặp vợ chồng đang áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 75.649 người năm 2005 lên 121.975 người năm 2014; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2014 là 3,91%, giảm 3,36% so với năm 2005 (7,2,7%); tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 52,40% năm 2005 lên 77,02% năm 2014; tỷ suất sinh thô năm 2014 là 15,80%o, so với năm 2005 giảm 1,70 %o; thực hiện đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, trong năm 2014 tỉnh Bạc Liêu có 2.892 thai phụ thực hiện sàng lọc trước sinh (lần 1 và 2) và 1.958 trẻ sinh ra trên địa bàn được sàng lọc sơ sinh…

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình ở tỉnh Bạc Liêu vẫn còn những hạn chế như: một vài cấp uỷ đảng, chính quyền ở cơ sở chưa quan tâm, chú trọng lãnh, chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở; công tác xây dựng khu phố, ấp không có người sinh con thứ 3 trở lên gặp nhiều khó khăn; cộng tác viên dân số thường xuyên biến động ảnh hưởng đến hoạt động của ngành; năm 2008 có sự thay đổi bộ máy tổ chức làm công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ở cộng đồng bị gián đoạn; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình chưa thật sự được toàn xã hội quan tâm…

Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 47 của Bộ Chính Trị (Khóa IX), tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và chính quyền; triển khai, quán triệt Nghị quyết 47 sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên khi có vi phạm chính sách dân số; các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội và mỗi đơn vị phải có chương trình, kế hoạch thực hiện mục tiêu chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức để nâng cao hiệu lực quản lý công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số - kế hoạch hóa gia đình; xây dựng, triển khai chương trình truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên và thanh niên trong và ngoài trường học; xây dựng và thực hiện tốt chính sách, chế độ và đầu tư nguồn lực; mở rông và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, duy trì cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí cho một số đối tượng theo qui định, tăng cường tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai, tạo điều kiện thuận lợi để y tế tư nhân tham gia tiếp thị phương tiện tránh thai phi lâm sàng; thực hiện chương trình nâng cao chất lượng dân số một cách có hiệu quả, tăng cường trang thiết bị, đào tạo đội ngũ cán bộ; duy trì hoạt động Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển, đề án mất cân bằng giới tính khi sinh, mô hình “Tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng”; tiếp tục thực hiện hệ thống thông tin, dữ liệu chuyên ngành qua việc quản lý dân cư trên phần mềm MIS, quản lý phương tiện tránh thai (phần mềm LMIS).

Các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội cần thống nhất đầy đủ về tính chất khó khăn phức tạp và lâu dài của công tác Dân số-KHHGĐ để thường xuyên, kiên trì lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ theo tinh thần nội dung Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị  28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản của UBND tỉnh có liên quan về công tác Dân số- KHHGĐ, các huyện, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh và huyện tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả triển khai học tập và thực hiện, sơ tổng kết rút kinh nghiệm đẩy mạnh việc tiếp tục, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị./.

Quốc Tuấn.


Số lượt người xem: 2040 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày