Thăm dò
Thống kê truy cập
An toàn vệ sinh thực phẩm
An toàn vệ sinh thực phẩm
15/10/2020 03:07
Màu chữ Cỡ chữ
Hồ sơ tự công bố về an toàn thực phẩm(Cập nhật ngày 15/10/2020).

Hồ sơ tự công bố về an toàn thực phẩm(Cập nhật ngày 15/10/2020), tai ve

© SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Minh Tùng - Phó Giám đốc Sở Y tế
Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3.824206. Fax: 0291.3.824206  Email: syt@baclieu.gov.vn